Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALGILANAN KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KALİTATİF VE KANTİTATİF BİR ARAŞTIRMA: BİR RESTORAN ZİNCİRİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı, ulusal bir restoran zinciri özelinde, tüketici davranışlarının şekillenmesinde çok önemli bir kavram olan algılanan kaliteyi etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Algılanan kalite ile ilgili bugüne dek bir çok tanım yapılmıştır. Kalite, anlaşılması ve ayırt edilmesi zor olanı resmetmektir. Kalite “güzellik, lüks, parlaklık, göz kamaştırmak” gibi sözcüklerle çoğu kez yanlış sıfatlandırılır. Kalite ve onun olması için gerekenler tüketiciler tarafından kolayca dile getirilemez. Kalitenin açıklaması ve nasıl ölçümleneceği araştırmacılar için de günümüzün sorunlarından biridir. Bu araştırmanın önemi ve farkı, algılanan kaliteyi daha iyi anlamlandırabilmek adına kalitatif ve kantitafif analizler içermesi ve araştırma yapılan restoranın Türkiye’nin yedi şehrinde bulunmasıdır. Bu nedenle yeme-içme sektörüne, tüketici davranışlarının yönlendirilebilmesi adına ışık tutacağı düşünülmektedir. Analizlerde, pazarlama araştırmalarında önemli bir yeri olan kalitatif araştırmalardan odak grup görüşmeleri yapılmış ve buradan çıkan sonuçlarla kantitatif analize geçilmiştir. Yüz yüze anket çalışması uygulanmış ve tüketicilerin kalite algıları ölçülmüştür. Bu anlamda Servqual ölçeğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, bu restoran zincirine özel olarak algılanan kaliteyi etkileyen üç boyutun çok önem kazandığı tespit edilmiştir. Bu üç boyuta yapılan güvenirlilik testlerinin (Cronbach’s Alpha) geçerli olduğu görülmüştür. Sonuç ve öneriler verilerek çalışma tamamlanmıştır.Keywords
Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Algılanan Kalite, Odak Grup Görüşmesi, Keşfedici Faktör Analizi

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri