Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ FAKTÖRLERİ ALGILAMALARININ AHP YÖNTEMİ İLE DERECELENDİRİLMESİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Teknoloji ve iletişim imkanlarının gelişimi ile birlikte eğitimin daha geniş kitlelere yayılması amacı ile eğitim faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda, son on yıl içerisinde internet tabanlı eğitimlerin yaygınlaştığı bilinmektedir. Özellikle pandemi sürecinin tüm dünyada etkili olması ile birlikte, uzaktan eğitim faaliyetleri ve uygulamalarında gelişmeler yaşanmıştır. Dünya genelinde yaygınlaşan uzaktan eğitim sistemi pandemi süreci sonrasında da devam eden bir süreç haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, uzaktan eğitimin üniversitede çalışan ve eğitim veren akademisyenler üzerindeki algı faktörlerinin derecelendirilmesini ortaya koymaktır. Bu sistemin ortaya çıkarmış olduğu temel faktörlerden hangilerinin akademisyenler tarafından dikkate alındığının sıralamasını yapmak, sistemdeki sorunların veya avantajların ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır. Böylelikle, uzaktan eğitim sisteminin iyileştirilmesi hem üniversite eğitimi hem de lise düzeyi eğitime yol gösterecektir. Bu kapsamda, çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır. Çalışma, Giresun Üniversitesinde eğitim vermekte olan 20 akademisyene uygulanmış, veriler AHP yöntemi ve Super Decision V.3.2. programı ile elde edilmiştir. Uzaktan eğitim sistemindeki faktörlerden en önemlisinin “Altyapı eksikliği” (0,2789) olduğu belirlenmiştir. Diğer önemli faktörlerin sırası ile “Verimsiz Dersler, Maliyet Tasarrufu, Sınav Sorunları, İletişim Eksikliği, Zaman Tasarrufu ve Kolay Erişim” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim, Uzaktan Eğitim, Akademisyen Algılaması, AHP

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri