Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİLİK VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE TÜKETİCİ KATILIMININ ROLÜ META-ANALİZ VE KELİME BULUTU METİN ANALİZİ

Günümüzde işletmeler yenilik faaliyetlerinde iş birliğine giderek ve dışarı açılarak, özellikle de tüketiciler ile kurdukları iş birlikleri ve ilişkiler sayesinde yenilik kavramını ve sürecini kolektif bir olgu haline getirme çabasındadırlar. Yeni ekonomik paradigmaların üstünlük sağlayabilmesi için yeni paradigmaların bir grup anahtar girdi olarak tanımlanabilecek faktörlere sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde inovasyon ve yeni ürün geliştirme başarısını ve performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İnovasyonda tüketiciler en önemli kaynak konumuna gelmişlerdir. Çalışmalar tüketici entegrasyonunun inovatif ürünler ve kaynak harcamaları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada bahsi geçen paradigmalar bir araya getirilerek öncelikle 2005-2022 yılları arasında yenilik, yeni ürün geliştirme süreçlerinin tüketici etkileri ve yenilik entegrasyonu alanında ele alınmış proje ve araştırmaların literatür taraması yapılmıştır. Ardından bu araştırmaların metin verileri bir araya getirilerek veriseti oluşturulmuştur. Daha sonra istatistiksel bir bakış sağlamak için Anaconda-Pycharm yazılımı üzerinde python programlama dili ile güçlü bir görselleştirme aracı olan ve son dönemde metin özetleme amacıyla metin madenciliğine başvurulan kelime bulutları metin analizi uygulanmıştır. Bu metin analiz yöntemi ile elde edilen sonuçların, terimlerden en sık olanların merkezde yoğunlukları artarak, daha düşük frekanslı terimlerin ise sınırlara doğru azalarak yerleştikleri gözlemlenmiştir. Gözlem sonuçlarına göre yüksek sıklıktaki terimlerin, “NPD (Yeni Ürün Geliştirme), tüketici katılımı ve inovasyon” terimleri olduğu ve belirgin biçimde merkezde yoğunlaştığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak meta-analiz ve kelime bulutu metin analizi sonuçlarının paralel olarak yeniliğin ve yeni ürün geliştirme stratejisinin “tüketici katılımı” yani tüketiciye yakın durmak olduğu dolayısıyla doğru kullanıcıların firmaya yeni ürünleri tutunduran fikirler sağlayabildiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. İlerleyen çalışmalarda ürün yeniliklerinin “teknoloji yeniliği” ve “pazar yeniliği” olarak farklı boyutlara sahip olması göz önünde bulundurularak yeniliğin yenilik düzeylerine bağlı olarak tüketiciden farklı düzeyde bilgi talep etmesi etkenleri değerlendirilmelidir. Çalışmanın literatüre katkısı yeni bir ürün fikri geliştirme aşamasında, tüketiciler ve tüketici grupları hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olan firmaların, daha fazla bilgi edindiklerinde daha yüksek seviyede performans gösteren ürünler geliştirebilecekleridir.Keywords
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, İnovasyon, Metin Analizi

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri