Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA FİNANSAL RİSK TOLERANSI VE DİJİTAL FİNANSAL TUTUMUN FİNANSAL YATIRIM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Finansal piyasalardaki sürekli değişim, beraberinde finansal ürün çeşitliliğini gerekli kılmaktadır. Zamanın teknolojik gerekliliklerine uygun geliştirilen finansal ürünler yine teknolojinin etkin kullanımı ile ekonomik birimlere hızlı ve kolay yollardan ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ürünleri arz ve talep eden taraflar zaman ve emek maliyetlerini azaltmak için dijital imkânları kullanmak zorunda kalmaktadır. Özellikle finansal işlemlerde, bireylerin finansal ürünlere erişimlerini sağlayan dijital kanallar, yapılarına uygun birtakım riskler içermektedir. Bu çalışmada, bireylerin finansal risk beklentileri ve dijital finansal hizmet sağlayan kanallara yönelik tutumlarının, finansal davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 507 kişiye çevrimiçi olarak anket uygulaması yapılarak araştırma verileri elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için korelasyon, hipotezlerin test edilmesi amacıyla doğrusal regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin finansal risk tolerans seviyeleri ve dijital finansal tutumları sergilenen dijital finansal davranışlar üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.Keywords
Finansal Risk Toleransı, Dijital Kullanım, Finansal Tutum, Finansal Davranış, Dijital Finansal Ürün

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri