Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE DERECELENDİRİLMESİ: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

Seyahat acentalarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan personellerin, acentanın tanınmasında ve kalitesinin arttırmasındaki tutumları yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle seyahat acentasında çalışacak olan personelin kaliteli ve başarılı olması önemli olduğu kadar, bu kişilerin işe alım sürecinde hangi kriterler aracılığıyla değerlendirileceği de önemlidir. Yapılan bu çalışmada, Niğde ilindeki A grubu seyahat acentalarının personel seçimi açısından hangi kriterlerin önemli olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, Niğde ilinde A grubu seyahat acentaları yöneticilerinin personel seçimine yönelik olarak oluşturulan kriterler çerçevesinde fikir ve görüşlerine başvurmak amacıyla, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesine uygun anket oluşturulmuş ve veriler elde edilmiştir. Çalışmada acenta yöneticilerine personel seçim kriterleri olarak; “Eğitim Durumu, Bilgisayar Tecrübesi, Deneyim, Referans, Güvenilir Olmak, Kişinin Fiziksel Özellikleri, Yabancı Dil Bilgisi ve İletişim Bilgisi” belirlenmiştir. Çalışmanın verilerinin analiz edilmesi sonucunda, belirlenen kriterler içerisinde personel seçiminde yöneticilerin en önemli kriteri “Deneyim” olarak belirlenirken, en az önemli olan kriter ise “Kişinin Fiziksel Özellikleri” olarak belirlenmiştir.Keywords
A Grubu Seyahat Acentaları, Personel Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Niğde İli

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri