Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİNANSAL BAŞARISIZLIK İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Finansal başarısızlık, işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle değişikliğe gitmesi ya da faaliyetlerine son vermesi durumunu ifade etmektedir. Bu istenmeyen durumun önceden tahmin edilebilmesi amacıyla bir çok çalışma yapılmıştır. Finansal oranlar kullanılarak yapılan muhasebe temelli çalışmalarda çeşitli modeller oluşturulmuştur. Bu modellerden en yaygın olarak kullanılanları Altman (1968), Springate (1978), Ohlson (1980), Fulmer (1984), Zmijewski (1984) ve Grover (2001) modelleridir. Bu modeller kullanılarak elde edilen sonuçlar birçok paydaş tarafından takip edilmekte ve işletmenin risk göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 2017 ile 2021 yılları arasında Borsa İstanbul’da sanayi sektöründe işlem gören 39 işletmenin finansal başarısızlık skorları ile piyasa performansları arasındaki ilişki ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda muhasebe bazlı bir finansal başarısızlık modeli olan Altman (1968) modelinin Z skoru değeri ile piyasa bazlı performans göstergesi olan Piyasa Değeri/Defter Değeri (PP/DD) oranı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Z skorun artması işletmenin finansal başarısızlık ihtimalinin azalması anlamına geldiğinden ulaşılan bu sonuçlar, yatırımcıların finansal açıdan başarısızlık riski düşük olan şirketlere daha fazla yatırım yaptığını göstermektedir. Bununla birlikte araştırmada, diğer finansal başarısızlık modelleri skorları ile piyasa bazlı gösterge olan PP/DD arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.Keywords
Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleri, Finansal Performans, Finansal Başarısızlık, Borsa İstanbul, İflaslar

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri