Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİMDEKİ DEĞİŞİME ETKİLERİNE YEREL BİR ÖRNEK: YUNUS EMRE KÜLTÜR VAKFI (KARAMAN)

Sosyal hayatın önemli bir parçasını teşekkül eden birey, diğer bireyler ile yaşamını ikame etmesinin yanında ortak amaçlara ulaşmak için de işbirliği içerisindedir. Yönetim kavramı da genel olarak bahsedilen ortamlarda tezahür etmektedir. Bireylerin amaçlarında veya zihinlerindeki algılarda yaşayacakları değişim, doğal olarak bireylerin sosyal yaşamları ile eklemlenmiş yönetim olgusuna da etki edecektir. Sosyal hayatın disiplinleri arasında bulunan yönetim kavramının doğrudan muhatabı birey olduğundan dolayı birey ile ilgili tüm değişim, dönüşüm ve gelişim de yönetim kavramı ile ilişkilendirilebilir. Bireylerin sosyal yaşam bloğu içerisinde amaç veya akıl birliği ile bir araya geldiği yapılanmaların en önemlileri arasında sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları bünyelerinde barındırdıkları bireyleri etkileyebilmekte, zihinlerdeki kavram algısını ve hayatın çeşitli dengelerini değiştirebilme gücüne sahiptirler. Zihin değişimi yaşayacak birey artık yaşamı yeni algısına göre yorumlayacak ve sürekli karşılaştığı ana temalarda da bu değişimi arzulayacaktır. Bu çalışmanın amacı, yönetimdeki bürokratik anlayıştan hizmet anlayışına kadar birçok alanda yaşanan değişimlerde sivil toplum kuruluşlarının etkilerinin olup olmadığını tartışmaktır. Bu kapsamda Karaman ilinde yerel bir aktör olan Yunus Emre Kültür Vakfı’nın yönetim anlayışındaki değişime etkilerinin neler olduğu, bunları bir baskı unsuru olarak mı kullandığı yoksa toplumdan gelen dönütlere göre bir sivil toplum kuruluşu refleksi ile mi gerçekleştirdiği konuları incelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada, yönetimdeki değişime sivil toplum kuruluşu olarak Yunus Emre Kültür Vakfı’nın doğrudan müdahil olmadığı görülmüştür. Bu durumun ana sebebi, sivil toplum kuruluşlarının yönetimdeki değişime yönelik somut faaliyetlerinin yönetim sisteminde şüphe ile bakılması anlayışının sivil toplum kuruluşu lehine değişmemiş olmasından kaynaklı olduğu görülmüştür.Keywords
Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetim, Değişim.

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri