Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR BAHSİ OYNAYAN BOKS ANTRENÖR VE HAKEMLERİNİN BAHİS OYNAMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Spor Bahis Oyunları; insanların, bazen çok para kazanma isteği, bazen boş zaman geçirme hobisi, bazen de büyük hayaller kurmalarında etkili olan nedenleri içerir. Öyle ki; bu nedenler insanlar da zamanla alışkanlık haline gelmekte ve spor bahsi oynama sıklık ve alışkanlıklarını da etkilemektedir. Dolayısıyla sporun içerisinde yer alan boks hakem ve antrenörlerinin spor bahsi oynama nedenlerinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Materyal Metot: Araştırmanın evrenini; Türkiye Boks Federasyonuna bağlı 3-9 Eylül tarihlerinde Elazığ ilinde düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan hakem ve antrenörler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; bu hakem ve antrenörlerden, spor bahsi oynayan 50 erkek, 12 bayan olmak üzere 62 gönüllü birey oluşturmuştur. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS. 22 paket programına tanımlanmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmada Yüce (2020) tarafından oluşturulan 7 soruluk Sosyo-demografik değişken ile bahis oynama ile ilgili 7 boyut ve 37 maddeden oluşan Spor Bahsi Bağımlılık İndeksi (SBBİ), değişkenleri kullanılmış ayrıca frekans ve yüzde değerleri ile tablolar açıklanmıştır. Bulgular: Her gün bahis oynayanların oranı % 43,5’ iken, bahsi oynama yeri olarak %82,3’ünün iddia bayilerinden olduğu görülmektedir. Bahis için ayrılan miktar % 40,3 ile 50 TL ve altı olduğu görülmüştür. Araştırmaya Katılanların, Risk değerlendirme durumlarının derecelerini belirtir bulgular incelendiğinde spor bahsi oynama motivasyon düzeylerinin genellikle alt seviye olan “Az” ve “Pek az” derecesiyle belirttikleri görülmektedir. Sonuç: Spor Bahis oyunlarının boks hakem ve antrenörlerinde bağımlılık düzeyinde olmadığı, bahise ayırdıkları miktarların düşük seviyede olduğu ve bahisten herhangi bir beklentilerinin olmadığı söylenebilir.Keywords
Bahis, Beklenti, Boks.

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri