Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞMA İLE İŞ - AİLE YAŞAMI DENGESİ ETKİLEŞİMİNİN TÜKENMİŞLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Covid – 19’un kısa sürede salgın boyutuna ulaşması, sosyal yaşamın hemen her alanında yeni düzenlemelere gidilmesini gerektirmiştir. Kitlesel halde evden çalışmaya geçilmesi ile çalışanlar, iş sorumluluklarını ve ev sorumluluklarını aynı fiziksel ortamda yürütmek zorunda kalmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla çalışanlar, günün her saati işverenleri, çalışma arkadaşları ya da iş gereği iletişimde olmaları gereken muhataplar tarafından erişilebilir olmaktadır. Evden çalışma, çalışanlara sağladığı faydalarla birlikte, ev ve iş yaşamları arasında artan geçirgenliğe bağlı olarak iş – aile yaşamı dengesi sorunlarının yaşanmasına ve buna bağlı olarak tükenmişlik sorununa da neden olabilmektedir. Çalışanın cinsiyeti, çocuk sahibi olması ve çocukların yaş aralıkları gibi kişisel değişkenler de yaşanan iş – aile yaşamı dengesi sorunu ve tükenmişlik düzeyi üzerinde etkili olmaktadır. Çalışmanın amacı, Covid – 19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin zorunlu olarak gerçekleştirdikleri evden çalışmalarının iş - aile yaşamı dengeleri üzerine etkisini ve bu bağlamda yaşanan tükenmişlik sorununun varlığını belirlemektir. Çalışma ayrıca, yaşanan iş aile yaşamı dengesi sorunları ve tükenmişlik durumu açısından, devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler arasında bir karşılaştırma yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Çalışmada betimsel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veriler, Marmara Bölgesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu okulları ve özel okullarda çalışan ve ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 20 öğretmen ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek toplanmıştır. Elde edilen veriler, MAXQDA nitel veri analizi programında çözümlenmiş ve altı ana tema ortaya konmuştur. Bu temalar; aile yaşamının evden çalışma olgusu üzerindeki etkileri, evden çalışma olgusunun aile yaşamı üzerindeki etkileri, desteğe ihtiyaç duyma ve destek mekanizmaları, evden çalışma sisteminin avantajları ve dezavantajları, özel/ devlet okulundaki çalışma koşulları hakkındaki görüşler ve öğretmenlerin eğitim sistemi hakkındaki görüşleri şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre özetle, özel okulda çalışan öğretmenler, evden çalışma sürecinde devlet okullarında çalışan meslektaşlarından belirgin bir biçimde daha yoğun iş - aile yaşamı dengesi sorunu ve tükenmişlik yaşamaktadır. Söz konusu durumun altında yatan nedenleri ise gerek kendilerinden daha yoğun bir çalışma temposu beklenmesi, gerekse iş güvencelerinin olmaması şeklindeki etkenlerle açıklanabilir.Keywords
İş ve Aile Yaşamı Dengesi, Evden Çalışma, Tükenmişlik, Covid – 19, Öğretmenler

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri