Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effect of "The Fashion of the Genes Educational Event" on the Gifted Students’ Positive Attitude Change on Fashion and Sustainability

Bu çalışmanın amacı, genlerin modası eğitiminin özel yetenekli öğrencilerin moda ve sürdürülebilirlik konusunda olumlu tutum değişimine etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca sürdürülebilir moda tasarımına ait tutum kazanımında, yaparak yaşayarak uygulamalı eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekilmektedir. Araştırma TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları “Tarımsal Gen Kaynaklarını Teknoloji ile Modelliyoruz” projesi kapsamında, Mamak Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 12-17 yaş özel yetenekli öğrencilerden çalışmaya gönüllü olarak katılan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Deneysel araştırma yöntemlerinden ön-son test yarı deneysel tasarım yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilere, aktif öğrenme etkinliği ile “Sürdürülebilir Moda Tasarımına Ait Tutum ve Davranışlar Konusunda Farkındalık Eğitimi” slayt sunumları ve kolaj çalışması ile gerçek malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS programı ile Wilcoxon Sıra Sayıları Testi ile yapılmıştır. Eğitim sonrası öğrencilerin moda farkındalığına yönelik tutum ve davranış puanları toplamında anlamlı bir farkla (p: ,000) değişim gerçekleştiği, %50’sinin giysilerini 2-3 yıldan fazla kullanmayı planladığı görülmüştür. Ürünü satın almadan önce ihtiyaç olup olmadığını düşünmeleri gerekliliğine yönelik eğitimin, farkındalığı arttırmada anlamlı (p=,020) bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. “Moda ve Sürdürülebilirlik” (p=,013), “Moda Etiği” (p=,003), “Moda Akımları” (p=,002) konularında, genel tutum ve davranış puanlarının toplamları karşılaştırılmasına ait sonuçlar incelendiğinde (p:,000) anlamlı bir farkla değişim olduğu, görülmüştür. Sonuç olarak sürdürülebilir moda tasarımı eğitiminin özel yetenekli öğrencilerde tutum ve davranış değişikliğine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilir moda tasarımı eğitimi ile öğrencilerin geleceğe yönelik projelerde çok yönlü düşünmeleri için farkındalık oluşturulmuştur. Böylece döngüsel ekonominin desteklenmesi için de önemli bir adım atılmıştır.Keywords
Moda, sürdürülebilirlik, özel yetenekli öğrenciler, döngüsel ekonomi, döngüsel moda, tutum, farkındalık.

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri