Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANADOLU VE AZERBAYCAN SAHALARI HALK EDEBİYATI TÜRLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME

ÖZET Türkiye ve Azerbaycan köklerindeki derin bağlarıyla, aynı tarihi, kültürü, destanları, kahramanlıkları, kayıpları ve zaferleri beraber yaşayan bir millet iki devlettir. Her iki devletin de paylaştıkları kültürel değerleri oldukça benzer. Türklerin yurt edindikleri Anadolu’da sözlü geleneğin bir devamı olarak süre gelen halk edebiyatı ürünleri, toplumların ortaklaşa yarattıkları ve kendilerine has zevkleri yansıtan söyleyiş özelliği olan türlerden oluşmaktadır. Halk edebiyatı türleri arasında destan, masal, halk hikayesi, efsane, türkü, mâni, ninni, ağıt, bilmece, tekerleme, deyim ve atasözleri, alkış ve kargış bulunmaktadır. Adı geçen türler toplumları oluşturan ve onları nesiller boyunca bir arada tutan önemli ürünlerdir. Bu çalışmada, hem Anadolu hem Azerbaycan sahasında bulunan halk edebiyatı türleri ele alınmış olup yöntem olarak da türler arası mukayeseli inceleme yapılarak iki halk arasındaki edebi ve kültürel bağlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu ve Azerbaycan Türkleri arasında geçmişten günümüze uzanan süreç içerisinde oluşturulan halk edebiyatı türlerinin hem nesir (destan, masal, halk hikayesi, efsane) hem nazım türlerini (türkü, mâni, ninni, ağıt, bilmece, tekerleme, deyim ve atasözü, alkış ve kargış) mukayese ederek örneklerle incelemektir. Bu bağlamda önce edebi türlere değinilecek daha sonra türler arasındaki özellikler mukayese edilecektir.Keywords
Anahtar Sözcükler: Anadolu, Azerbaycan, halk edebiyatı, türler, mukayeseli inceleme.

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri