Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“HOŞGÖRÜ” KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE LAİKLİK, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, DEMOKRASİ ve ALEVİLER
(LAICISM, MULTICULTURALISM, DEMOCRACY AND ALEVIANS IN TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF “TOLERANCE" )

Author : Mete Kaan KAYNAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 476-491
914    584


Summary

Bu makale, Türkiye’de laiklik ve demokratikleşme kavramlarının birbirleri besledikleri, hoşgörünün de her iki kavram arasındaki bağı inşa edebilme açısından temel kavramlardan biri olduğu varsayımından hareket etmektedir. Bu makalenin temel varsayımı, Türk demokrasisinin ana sorunlarından birinin çokkültürlülüğün –bir diğer ifadeyle farklı toplumsal kimliklerin, toplumsal barışı tesis edecek şekilde bir arada yaşayabilmesi kültürü- eksikliği olduğu düşüncesidir.. Kemalist laikliğin temel problemlerinden biri de, laiklik ile din arasındaki sınır çizgilerini demokrasi ve hoşgörü kavramları ile çizememiş olmasıdır. Bu çalışmada, Alevîlerin, geçmişten günümüze uygulana gelen din- devlet beraberliğinden (caesaropapist) kaynaklanan laiklik politikalarının kimi özellikleri yüzünden karşı karşıya kaldıkları sorunlar tartışılacaktır.Keywords
Hoşgörü, Çokkültürlülük, Laiklik, Alevîler

Abstract

This article is focused on hypothesis that there is close relationships between the concepts of secularism and democratization, and on hypothesis that the concept of tolerance is also plays an important role for discussing these two concepts. The main assumption of this article is that one of the main problem of the Turkish democracy has suffered from the lack of multiculturalism. In other words, o5ne of the main problem of our democracy is to produce answers of how the various social minorities live together in peace. One of the main problems of the Kemalist secularism is that secularist policies of the state has not been successful to draw a line between secularism and religion with the help of the concepts of tolerance. In this study, the problems of the Alevîans, which have been caused by the caesaropapist state tradition of the Turkish Republic, will be argued.Keywords
Tolerance, Multiculturalism, Secularism, Alevîans

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri