Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRGIZİSTAN’DA DIŞ BORÇ SORUNU VE ÇÖZÜM ARAYIŞI
(THE PROBLEM OF EXTERNAL DEBT IN KYRGYZSTAN AND SEARCH FOR SOLUTIONS )

Author : Aziza SYZDYKOVA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 587-598
686    479


Summary

Dış borçlanma, ekonomik gelişmelerini sürdürebilmeleri için yeterli gelir ve tasarruf düzeyine sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler açısından ayrıca önem taşımaktadır. Ülkelerin dış borçlardan elde edecekleri yararın, dış borçlanma maliyetinden fazla olması dış borçların sürdürülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Fakat günümüzde gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorunu, en önemli ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. Ülkelerin yaşadığı dış borç sorunları, söz konusu ülkelerde hem finansal dengesizliklere yol açmakta, hem de bu ülkelerin kalkınmaları üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Kırgızistan 2016 yılı itibariyle sahip olduğu 7,5 milyar dolarlık GSYH’sına karşılık 7,8 milyar dolar dış borcu olan ülkedir. Çalışmada, Kırgızistan ekonomisinde dış borç sorunu ve dış borçların etkinliğinin analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda söz konusu ülkenin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için ülkenin dış borçlarının azaltılması ve üzerinde çok yönlü kontrolün olması gerektiği şeklinde önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Kırgızistan, dış borç, dış borç göstergeleri, etkin borç yönetimi

Abstract

External debt is of vital importance to developing countries which lack sufficient income and saving levels to sustain their economic developments. Consequently, if the benefit the countries get from the external debts surpasses the external borrowing cost, that means external debts are sustainable. But nowadays, the problem of external debt of developing countries has become one of the most important economic problems. The problems of external debt experienced by the countries cause financial imbalances in these countries and have a negative effect on the development of these countries. As of 2016, Kyrgyzstan is the country with an external debt of 7.8 billion dollars against its GDP of 7.5 billion dollars. The study makes an analysis of the external debt problematic and efficiency of external debt in Kyrgyz economy. In order to accelerate the economic growth of the country it is necessary to reduce and establish multi directional control over foreign debt.Keywords
Kyrgyzstan, external debt, external debt indicators, effective debt management

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri