Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOGRAPHICAL FEATURE OF TOURISTIC OBJECT “ISSYK-KUL” (DESCRIPTION)
(GEOGRAPHICAL FEATURE OF TOURISTIC OBJECT “ISSYK-KUL” (DESCRIPTION) )

Author : Fatih YÜCEL  & Aigerim MAKHASHEVA & Saniya AIGUZHINA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 492-495
610    343


Summary

Бұл мақалада «Ыстықкөл» туристік нысанының географиялық ерекшелігіне сипаттама берілген. Ықтықкөл – Қырғыз жеріндегі тұйық көл. Солтүстік Тянь-Шаньдағы Күнгей Алатауы мен Теріскей Алатау аралығындағы тау жоталарында, теңіз деңгейінен 1608 метр биіктікте орналасқан. Ықтықкөл әлемдегі ең ірі тау көлдерінің бірі. Аталмыш мақалада Ыстықкөл туралы толықтай анықтама кеңінен қарастырылады. Сонымен қатар, бұл мақалада көлдің тарихи атауы да атап өтіледі. Бұрынға кездерде көл атауы Цинчжи және Дацинчжи (қытайша «мөлдір» және «үлкен мөлдір»), Суйе көлі, Жехай, Яньхай болған. Бұл қытай тілінен аударғанда «Шу өзенінің көлі», «ыстық немесе жылы», «тұзды» деген мағынаны береді. Түркі және монғол тілінде «тұзды көл Тұзкөл немесе Тұзкөл-Нор». Қытай деректеріне сүйенетін болсақ, VII ғасырдың бастап жергілікті халық оны Ыстықкөл деп атаған. Көлдің қазіргі атауы туралы екі түрлі дерек бар, бұл туралы толығырақ осы мақалада түсіндіріледі. Геологиялық құрылымы жағынан алғанда Ыстықкөл тектоникалық көл болып саналады. Оның себептері кеңінен аталған мақаланың соңғы бөлігінде қарастырылады. Тянь-Шань таулары аралығында орналасқан Ыстықкөл елдің ең басты рекреациялық байлығы болып есептеледі, оны "Тянь-Шаньның інжу-маржаны" деп атайды. Мұнда Қырғыз елінің көрікті демалыс-сауықтыру орындары орналасқан. Бұл туралы деректер де осы мақалада баяндалады. Сонымен қатар, бұл мақалада тау халқының өмірі қарастырылған. Тауалды белдеуі мен орта таулы аудандардағы халық етті-сүтті бағыттағы ірі қара мал, биік тауларда қодас өсіреді. Бұл ірі қаралармен салыстырғанда жылқы малының саны 300 мыңға көп. Сондықтан, таулы аудандардағы шаруашылықтардағы жергілікті халықтың басты және сүйікті сусыны қымыз кеңінен дайындалады. Асыл тұқымды жылқылар өсіретін шаруашылықтар да Ыстықкөл жағалауында орналасқан. Аталмыш мақалада Ыстықкөл көлінің географиялық орналасуына және геоморфологиялық құрлысының қалыптасу айырмашылығын талқылай келе, туристік нысанының шипалы аймақ екендігі атап көрсетілген. Сонымен қатар, Ыстықкөл көлінің аумағындағы қорықтар мен көркем жерлердің географиялық жағдайлары туралы қарастырылған.Keywords
Тянь-Шань, Ыстықкөл, Шолпан-Ата, Ыстық-ата, Жетіөгіз, Алтын-Арашан, туризм, геология, тектоника, ландшафт, топоним, минералды бұлақ.

Abstract

This article describes the geographical peculiarities of the tourist resort "Issyk Kul". Ysykkol is a lake in Kyrgyzstan. In mountain ridges between the Kungey Alatau and Terskei Alatau in the Northern Tien Shan, at a height of 1608 meters above sea level. Ysykkol is one of the largest mountain lakes in the world. This article provides a comprehensive overview of the Issyk-Kul. In addition, this article also mentions the historical name of the lake. In the past, the name of the lake was Zinchzy and Dacinzhi (Chinese "transparent" and "large transparent"), the lake Suie, Jihai, and Yanghai. It translates from Chinese into "Lake of Chu River", "Hot or Hot", "Salty". Tuzkol or Tuzkol-Nor salt lake in Turkic and Mongolian languages. According to Chinese sources, from the 7th century the local population called it Issyk-Kul. There are two different facts about the modern name of the lake, which is explained in more detail in this article. In terms of its geological structure, the Issyk-Kul is considered to be a tectonic lake. Its reasons are widely considered in the last part of this article. Located in the Tien-Shan Mountains, Issyk-Kul is considered to be the main recreational property of the country, which is called the "Pearl of the Tien-Shan". Here are sightseeing resorts of Kyrgyzstan. This information is also described in this article. In addition, this article considers the life of the mountain people. In the mountainous terrain and middle mountainous areas, the population grows cattle and dairy cattle in the high mountains. The number of horse breeds is about 300,000 more than the large herds. That's why the main and favorite drink of the locals in the mountainous areas are widely used in koumiss. Farms with breeding horses are located on the Issyk-Kul coast. Discussing the geographical location of the Issyk-Kul lake and its geomorphological structure, the article mentions that the tourist object is a healing region. Besides, geographical conditions of reserves and picturesque places on the territory of Lake Issyk-Kul are provided.Keywords
Tien-Shan, Issyk-Kul, Sholpan-Ata, Issyk-Ata, Zhetysoz, Altyn-Arashan, tourism, geology, tectonics, landscapes, toponyms, mineral springs.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri