Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
(PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS )

Author : Ospanbaeva Makhabbat PERNEBAEVNA  / Medetbekova Gulshat ONLANBEKOVNA / Taukebaeva Kunsulu SATKHANOVNA / Kurmanova Saltanat NADIRBEKOVNA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 5
Page : 30-36
314    181


Summary

мақалада қазіргі Қазақстан жағдайындағы өзекті мәселелердің бірі – қоғамдық сананы жаңғыртудың заманауи-психологиялық аспектілерін зерттеу барысы баяндалды. Қазақ елінің мықты, әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт болуы үшін, болашаққа беталыс бұқаралық санବны өзгерту үрдісімен тығыз байланысты. Әр қазақстандық жаңа қоғамда табысты өмір сүру үшін өзіндік сананы сапалы дамытуды терең сезінсе, онда жеке сананың трансформациялану нәтижесі ретінде қоғамдық сана жаңғырады. Эволюциялық дамудың осы заңдылығын түйсінген адам табиғаттағы секілді, қоғамда да барлығы өзара сабақтас, бір-бірімен тығыз байланысты екенін нәзік сезініп, анық білетін болады. Демек, қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі құралдары – әрбір қазақстандықтың рухани еркіндігін кемелдендіріп, саналылығын арттыру. Ұлттық жаңғырудың аса маңызды заманауи факторларының бірі – жалғандықтан арылу. Оны әзәзіл деп біліп, қоғамның өзегіне түскен жегі құрт ретінде тану – тазаруға әкеледі. Бұл ой мақалада Әл Фарабидың «Қайырымды қала тұрғындары туралы трактат» еңбегі арқылы негізделеді. Ізгі қарым-қатынасқа бағытталған бақытты қоғамның салтанат құруы онда өмір сүретін адамдардың ниетінің тазалығына байланысты. Қазір Қазақстан қоғамында жүргізіліп жатқан ұлттық сананы жаңғыртуға бағдарланған саясат негізі – «бәсекеге қабілеттілік». Бұл жоғары кәсібилік дегенді білдіреді. Ересек адам үшін бәсекелік қабілет бірінші орында жақсы маман болуды көздейді. Кәсібиліктің шыңына ұмтылу – өзі өмір сүріп отырған орта қажеттілігіне лайық, өз ісінің шебері болуға талпыныспен сипатталады. Көшбасшылық бастау – адам болмысына тән қасиет. Даму үрдісіндегі осы бір заманауи парадигма көрінісі мақалада адам жаратылысының ұрықтану кезіндегі жарыс тетігін мысалға алумен түсіндіріледі. Қоғамдағы әрбір адамның жауапкершілігін арттыру – жоғары саналылыққа жетелейтін басты шарт болуы тиіс. Өз ісіне жауапкершілікпен қарау – өз өміріне жауапкершілікпен қарауды қалыптастырады. Мұндай қағидамен қаруланған адам қандай да бір сәтсіздіктері үшін өзгені кінәламайды; қатені өзінен іздеп, оны түзетуге талпынады; оқиғадан сабақ алады. Қол жеткізген табыстары үшін разылық сезімі ұлғайып, марқаяды; өзіне сенімі артады; айналасына мейірлі, жұмсақ мінез иесіне айналады. Қоғам осындай шуақты жандармен нұрланады. Демек, «сананың трансформациялануы» немесе «жанның алхимиясы» деген ұғымдар мистика емес, жүзеге асыруға болатын кәміл мүмкіндіктер. «Өмір бойы білім алуға» негізделген қазіргі қазақстандық білім жүйесі ұлт болашағының іргетасын қалайтын қуатты ресурс болуымен қатар, қоғамды әлеуметтік жаңғырту әлеуеті де. Сондықтан, ақпаратқа толы заман мен үдемелі даму жолындағы қазіргі қоғам бағыты академиялық пәндердің мазмұнын толықтыруды қажет етеді. Олардың негізіне жаңа дәуірге сай инновацияларды, әсіресе адам құдыреттілігін паш етіп, рухани жетілу жолдарын сілтейтін білімдерді қалау – жаңа дәуір талабы. Мақалада қоғамдық сананы жаңғырту жекелеген адамдардың сезімталдық, жауапкершілік, танымдық елгезектік, ой өрісі, ниет тазалығы және рухын байытуға бағытталған психологиялық құралдарды тиімді қолдану арқылы жүзеге асырылатыны негізделді.Keywords
қоғамдық сана, рух еркіндігі,

Abstract

In the article of analytical analysis. The development of spiritual freedom, raising the awareness of every Kazakhstani through a sense of high responsibility, a deep sense of reality. Progressive development at any stage begins with a qualitative change in consciousness. A person who understands this pattern of evolutionary development will deeply feel, clearly know that in society, as in nature, everything is interconnected. Such knowledge is well thought out, formulated and its usefulness is unlimited: a person armed with it will never be mistaken, will take the path of progressive development; will be far from evil, ready to give his kindness to everyone around him. One of the most important modern technologies is purification from pretense. If we consider it as a worm, eating the core of society, then this will lead to getting rid of most negatives. The real idea in the article is confirmed through the "Treatise on the inhabitants of the virtuous city" Al-Farabi. The existence of a prosperous society aimed at good relations depends on the purity of the intentions of the people living in it. The basis of the policy of the Kazakh society aimed at modernizing the national consciousness is "competitiveness". From this it follows that a citizen of Kazakhstan should have high professionalism and become a good specialist. Striving for the peak of professionalism is characterized by diligence to be a master of one's own business, meeting high standards. Leadership qualities are inherent in human being. The present paradigm of development in the article is explained through the application of the mechanism in the process of fertilization in the birth of man. Responsible attitude to his work forms responsibility to his life. A man armed with such principles will not blame others for his failures; will work on their mistakes and strive to correct them; to learn from your mistakes. And for the successes achieved, the feeling of gratitude will grow, confidence in oneself will increase; a person will become a kind, gentle character. The society will be illuminated by such sunny people. Consequently, concepts such as "the transformation of consciousness" or "the alchemy of the soul" are not mysticism unquestionably these are opportunities that can be fully realized. The modern education system based on the principle of "education in the course of life" is not only a powerful resource laying the foundation for the future of the nation, but also a potential for social modernization of society. From this it follows that in the age of information-forced development, an updated content of education is needed: knowledge that indicates the path to spiritual development and the power of man. The psychological tool in the development of public consciousness is the effective use of modern psychotechnics, responsibility for the development of awareness, responsibility, creativity.Keywords
public consciousness, freedom of spirit

Advanced Search


Announcements


    EKİM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ekim sayısı yayınlanmıştır.     ARALIK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık sayısı için makale kabul edilmektedir.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri