Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırgız Gazete Haberlerinde Kadınlara Yönelik Şiddetin Sunumu: ‘‘Veçerniy Bişkek’’ ve “Delo №” Gazeteleri Üzerine Bir Çalışma
(News Coverage Of Incidents Of Violence Against Women In Kyrgyzstan Press: a Study On Cecherniy Bishkek and Delonomer newspapers )

Author : ERDOĞAN AKMAN  ;Canara KADENOVA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 21
Page : 99-112
    


Summary

Kadına yönelik şiddet olgusu dünya genelinde yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir sorundur. Günümüzde kadınların büyük çoğunluğu hem toplum tarafından ve hem de aile içi şiddetin mağduru olmaktadır. Toplumun hassas kısmı sayılan kadınlara yönelik şiddet olgusu en çok medyada yansıtılmaktadır ve gündemi oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddetin medyada yansıtılması bir yandan toplumsal sorumluluk ve farkındalık yaratırken, diğer yandan bu tür şiddetin medyada çok temsil edilmesi şiddeti meşrulaştırmakta ve önemsizleştirmektedir. Bunun yanında alınması gereken önlemlerin göz ardı edilmesine de yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı kadına yönelik şiddetin medyada yansıtılmasını analiz etmektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve alınan sonuçlar yorumlanıp değerlendirilmiştir. Analiz kadına yönelik şiddeti ele alan 34 haber üzerinde yapılmış bulgular yorumlanmıştır.Keywords
Kadına yönelik şiddet, gazete, mağdur, şiddet türleri, saldırganlık.

Abstract

The phenomenon of violence against women is a phenomenon spreading throughout the world and deeply affecting all societies. Today, the vast majority of women are victims of violence both by the community and by domestic violence. Violence against women, which is considered to be the sensitive part of society, is mostly reflected in the media and constitutes the agenda. On the other hand, if the media coverage of violence against women creates social responsibility and awareness, it also shows that the social position of women has changed. Such representation of violence in the media causes legitimacy, insignificance, and neglect of necessary measures. The purpose of this study is to analyze the reflection of violence against women in the media. Quantitative research method was used in the study and the results obtained were interpreted and evaluated. The analysis was made on 34 news articles dealing with violence against women and the findings were interpreted.Keywords
Violence against women, newspaper, victim, types of violence, aggression.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri