Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİTOLOJİ VE GELENEKSEL DEĞERLER YOLUYLA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA BUKET UZUNER’İN UYUMSUZ DEFNE KAMAN’IN MACERALARI ROMAN SERİSİNDE ÇEVRE FARKINDALIĞI KAZANMA
(ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS THROUGH MYTHOLOGY AND TRADITIONAL VALUES GAINING ECO-AWARENESS IN BUKET UZUNER’S NOVEL SERIES OF THE ADVENTURES OF MISFIT DEFNE KAMAN )

Author : Ercan GÜROVA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 169-178
    


Summary

İçinde yaşadığımız iklim değişikliği ve geleceğe dair belirsizliğin olduğu bir dönemde ekolojik farkındalık arttıkça, kimse kurmacanın ozon tabakasının incelmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, ormansızlaşma, küresel insan nüfusu artışı, hayvan yaşamının ihlali ve tatlı su kaynaklarının tükenmesi gibi hayati sorunlara göz yummasını bekleyemez. Önde gelen çağdaş Türk romancılarından Buket Uzuner, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları kitap serisi Su (2012), Toprak (2015) ve Hava (2018)’da kadim Türk inancı olan Şamanizm yoluyla ekolojik ve sosyal meseleleri gündeme getirmektedir. Bu makalenin ana odağı Uzuner’in romanlarının kadim Türk-değer sistemi örneklerinden Şamanizm veya 11. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig (Bilgelik Bilgisi) vasıtasıyla okuyucunun çevre bilinci kazanmasına nasıl yardımcı olduğu olacaktır. Modernleşme çabalarının halen devam ettiği bir kültürde, ekolojik farkındalık karşısında mitolojik / geleneksel değerlerden yararlanılıp yararlanılmayacağı da nihai tartışma olarak incelenecektir.Keywords
çevre bilinci, mitoloji, geleneksel değerler, Buket Uzuner

Abstract

As ecological awareness gains momentum in these times of climate emergency and uncertainty about future, one cannot expect fiction to turn a blind eye to vital issues such as ozone depletion, biodiversity loss, deforestation, global human population growth, violation of animal walfare, and lack of freshwater resources. Buket Uzuner, a leading contemporary Turkish novelist, prioritises ecological and social problems through the agency of Shamanism (ancient Turkish beliefs) and some traditional values in her book series of The Adventures of Misfit Defne Kaman in Water (2012), Earth (2015), and Air (2018). This article’s main focus will be on how Uzuner’s novels help readers to explore environmental consciousness through ancient Turkish value-system such as Shamanism or Kutadgu Bilig (The Wisdom which brings Happiness), an 11th century work. Whether or not making use of mythological/traditional values in the face of ecological awareness in a culture where its modernising efforts still continue will also be investigated as a final discussion.Keywords
environmental consciousness, mythology, traditional values, Buket Uzuner

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri