Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİNİN MEKANA ETKİSİ: ANKARA – BAHÇELİEVLER, AŞKABAT CADDESİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
(THE EFFECT OF THE CHANGE OF ENTERTAINMENT CULTURE ON THE SPACE: AN INVESTİGATION ON ANKARA - BAHÇELİEVLER AŞKABAT STREET )

Author : Fulay UYSAL BİLGE    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 27-43
    


Summary

Günümüzde sermayenin etkinliği ve teknolojinin gelişmesi, eğlence kültürü ve tüketimin iç içe geçmesinde etkili olmaktadır. Çalışma, Ankara’da, modernizmle birlikte değişen eğlence kültürünün; Bahçelievler Aşkabat Caddesinde yer alan mekânlara etkisinin günümüze kadar olan değişimlerinin neler olduğu sorusundan yola çıkmıştır. Öncelikle, modernleşme ile birlikte Ankara’da yaşanan eğlence kültüründeki değişimi tarihsel süreç içerisinde anlamak için, toplumun günlük eylemleri ve eğlence anlayışları irdelenmektedir. Söz konusu değişimin Bahçelievler mahalle dokusu içerisindeki etkisini açıklamak için, Bahçelievler’in oluşumu ve Aşkabat caddesinin Bahçelievler mahalle dokusu içindeki yeri belirlenmiştir. Çalışmada, eğlence mekânlarının değişimi, fiziki mekân ve toplumsal ilişkilerin farklılaşması üzerinden yorumlanarak değerlendirilmektedir. Alanda fiziki mekân değerlendirmeleri yapılırken, mekânsal değişimler harita ve görsellerle desteklenmektedir. Bu çalışmayla, Ankara’da bir mahalle dokusu içerisinde yer alan Bahçelievler Aşkabat Caddesinin günlük yaşantı deneyimleri ve eğlence kültürüyle olan ilişkisini esas alan bir çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu ilişkinin, toplumsal eylemlerin eğlence üzerinden gerçekleştiği bir kamusal alan olan Aşkabat Caddesinin mekânsal değişimine olanak sağladığı açığa çıkmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmayla, toplumun gündelik yaşantı faaliyetleri ve eğlence anlayışı üzerinden caddenin karakteristik özelliklerini şekillendirdiği ve ekonomik değer yaratma kaygısıyla eğlence mekânlarının değişiminin yanında, eğlence öğesinin anlam ve biçiminin değişikliğe uğradığı ortaya çıkmaktadır.Keywords
Eğlence kültürü, mekansal değişim, eğlence-tüketim ilişkisi

Abstract

Today, the efficiency of capital and the development of technology are effective in the intertwining of entertainment culture and consumption. The work, in Ankara, the changing entertainment culture with modernism; It set out from the question of what the effects of the spaces on Bahçelievler Aşkabat Street have been changing until today. First of all, in order to understand the change in the entertainment culture in Ankara with modernization in the historical process, the daily actions and entertainment perceptions of the society are examined. In order to explain the effect of the change in Bahçelievler neighborhood texture, the formation of Bahçelievler and the place of Aşkabat street in Bahçelievler neighborhood texture were determined. In the study, the change of entertainment venues is interpreted and evaluated through the differentiation of physical space and social relations. Spatial changes are supported by maps and visuals while making physical space evaluations in the field. With this study, it is aimed to create a framework based on the relationship of Bahçelievler Aşkabat Street, which is located in a neighborhood texture in Ankara, with daily life experiences and entertainment culture. It is revealed that this relationship enables the spatial change of Ashgabat Street, a public space where social actions take place through entertainment. At the same time, with this study, it is revealed that the society shapes the characteristics of the street through daily life activities and the understanding of entertainment, and the meaning and form of the entertainment element has changed, as well as the change of entertainment venues with the concern of creating economic value.Keywords
Entertainment culture, spatial change, entertainment-consumption relationship

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri