Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENTLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLILIK: ALAPLI KADINLAR PAZARI ÖRNEĞİ
(SENSITIVITY TO GENDER EQUALITY IN CITIES: THE SAMPLE OF WOMEN'S MARKET IN ALAPLI )

Author : H.Burçin HENDEN ŞOLT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 1-10
    


Summary

Genelde kadın erkek nüfus oranı olarak dengeli bir dağılım gözlense de hizmetlere erişim, hayata katılım, siyasette aktiflik gibi konularda cinsiyet tabanlı bir eşitlik halinin bulunduğuna dair kesin bir söylemde bulunmak güçtür. Oysa kadın erkek eşitliği konusu Anayasamızın 10. Maddesinde bize verilmiş bir haktır. Kamu kaynaklarına ulaşımda ve özellikle yerel kentsel hizmetlere erişebilirlikte cinsiyetler arasındaki dengeyi sağlayıcı bir tutum gereklidir. Toplumsal cinsiyet olgusu, kadın ve erkeğin sosyal anlamda edindiği rollerle, kaynaklara erişim oranı arasındaki dengenin incelenmesidir. Toplumun oluşturduğu cinsiyet kalıpları kadınların kentsel mekanlardaki hayatını etkilemektedir. Kadınları ikinci sırada bırakan bir sistemle kentsel hizmetlerden faydalanmada ekonomik, kültürel, eğitimsel ve psikolojik tesirler yaratabilmektedir. Kadının toplumdaki yeri kent kültürlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışma kent kültürü ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının etkileşimi irdelemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin araştırılmasında kadınların kentsel mekanları ekonomik bakımdan kullanmaları önemlidir. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kadınların kullanımına tahsis edilmiş daimî bir pazar yeri bulunmaktadır. Kent kültürünün tarihinde yer etmiş bir mekân olan bu pazar; toplumsal cinsiyet eşitliğe duyarlılık bakımından etkindir. Cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelden ulusala doğru yerleşebilmesinde kentsel politikaların rolü büyüktür. Kent yönetimlerinin yerel değerleri ön plana çıkartarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlaması kadınların kültürel ve istihdam olanaklarına olumlu yansıyabilecektir.Keywords
Kent, Kent Planlama, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Abstract

Although a balanced distribution is observed as the ratio of the female-male population in general, it is difficult to make a definite statement that there is a gender-based equality in issues such as access to services, participation in life, and active in politics. However, the issue of equality between men and women is the 10th issue of our Constitution. It is a right given to us in the article. A balance between the Sexes is necessary in access to public resources and, in particular, access to local urban services. Gender phenomenon is the study of the balance between the roles acquired by men and women in social terms and the rate of access to resources. Gender patterns formed by society affect women's lives in urban spaces. With a system that leaves women in second place, it can create economic, cultural, educational and psychological effects in benefiting from urban services. The place of women in society may vary according to urban cultures. This study examines the interaction of urban culture and gender equality concepts. It is important for women to use urban spaces economically in the study of gender equality. There is a permanent Sunday place dedicated to women in Alaplı district of Zonguldak. A place in the history of urban culture, this Sunday is effective in terms of sensitivity to gender equality. The role of urban policies is great in the placement of the gender equality approach from local to national. The contribution of city governments to gender equality by bringing local values to the forefront will be positively reflected in women's cultural and employment opportunities.Keywords
City, Urban Planning, Gender Equality

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri