Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEZAVANTAJLI BIR AZINLIK; AVUSTURYA`DA YAŞAYAN SLOVAKLAR
(A DISADVANTAGED MINORITY; SLOVAKS LIVING IN AUSTRIA )

Author : Oğuzhan Bingöl    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 164-169
    


Summary

Slavların bugünkü Slovakya’ya yerleşmeleri 6. yüzyılın başlarına dayanır. 7. yüzyılın ortalarında Slavlar, Samo Krallığı ismiyle bir devlet kurarlar. Dokuzuncu yüzyılda Karolenj İmparatoru Şarlman yönetimi tarafında Slovakların yaşadığı bölgelerde ilk Hristiyanlaşma başlandı. 16. yüzyıldan sonra Slovakların yaşadığı bu bölgeler Habsburg İmparatorluğunun hâkimiyetine girdi. Habsburgların bu hâkimiyeti 1918 yılında kadar sürdü. Habsburg İmparatorluğunun dağılmasından sonra Çekler ile birlikte Slovaklar, Çekoslovakya devletini kurdular. 1990 yılında Doğu Bloku ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri ile birlikte 1993 yılında bu iki halk barışçıl bir şekilde ayrılarak iki bağımsız devlet haline geldiler. Slovakların, günümüz Avusturya sınırları içinde yer alması 13. yüzyıla dayanır. O zaman Avusturya’da yoğunlukla yerleştikleri bölgeler, Viyana ve Aşağı Avusturya Eyaleti’dir. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlardan ve 19. yüzyılda Viyana ve çevresindeki sanayileşmeden dolayı Slovakların yaşadığı bölgelerden Avusturya’ya iki önemli göç dalgası oldu. O yüzyıllarda Slovaklar, Avusturya'da yaşayan Çeklerin gölgesinde kalan ve bilinmeyen bir etnik grup olarak görüldüler. Bundan kaynaklı Avusturya’da yaşayan Slovakların nüfusu konusunda kesin bir sayı yoktur. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren Doğu Avrupa’daki politik gelişmeler Avusturya’daki Slovakların durumlarında da değişiklik yarattı. 1992 yılında Slovaklar, Avusturya’da ayrı bir otokton etnik grup olarak tanındılar. Makalenin amacı Avusturya’da yaşayan Slovakların bağımsız bir etnik grup olarak tanınmaya doğru giden bu süreci özetlemektir.Keywords
Slovaklar, Avusturya, Azınlık Hakları

Abstract

The settlement of Slavs in present-day Slovakia dates back to the early 6th century. In the middle of the 7th century, the Slavs established a state with the name Samo Kingdom. In the ninth century, the first Christianization started in the regions where Slovaks lived by the Carolingian Emperor. After the 16th century, these regions where Slovaks lived came under the domination of the Habsburg Empire. This domination of the Habsburgs lasted until 1918. After the dissolution of the Habsburg Empire, the Slovaks together with the Czechs established the Czechoslovakian state. With the democratization movements that started in the Eastern Bloc countries in 1990, these two peoples peacefully separated in 1993 and became two independent countries. Slovaks’placing within the borders of present-day Austria dates back to the 13th century. At that time, the regions where they mostly settled in Austria were Vienna and the Province of Lower Austria. Due to the wars with the Ottoman Empire in the 17th century and the industrialization in Vienna and its surroundings in the 19th century, there were two major migration waves from the Slovakian regions to Austria. In those centuries Slovaks were seen as an unknown ethnic group overshadowed by the Czechs living in Austria. Due to this, there is no exact number for the population of Slovaks living in Austria. But, political developments in Eastern Europe since the 1990s have also changed the situation of Slovaks in Austria. In 1992, Slovaks were recognized as a separate autochthonous ethnic group in Austria. The aim of the article is to summarize this process of Slovaks living in Austria towards recognition as an independent ethnic group.Keywords
Slovaks, Austria, Minority Rights

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri