Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP BAHARI SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ POLİTİKALARI
(IMMIGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE ARAB SPRING )

Author : EREN ALPER YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 170-183
    


Summary

Ortadoğu’da adeta bir domino etkisi yaratan Arap Baharı sonrasında birçok Arap ülkesinde yaşanan iç savaş ve göç sorunu, günümüz uluslararası arenasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan kitlesel göç hareketlerinin sonuçlarından Avrupa Birliği sınırları da bir hayli etkilenmiştir. Yaşanan bu süreçte Suriyelilerin Avrupa sınırlarına akın etmesiyle birlikte Avrupa Birliği de göçe karşı daha ihtiyatlı politikalar izlemeye başlamış, Avrupa’nın, Avrupa dışından gelen insan unsurundan izole edilmesi anlamına gelen “Kale Avrupası” fikri, göç hareketlerinin artışa geçtiği 2015 yılından itibaren daha çok hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği; kota kriterleri, dikenli teller çekilmesi, geri kabul antlaşmaları, düzensiz göçmenlerle mücadele gibi konulara ağırlık vererek mülteci krizini kontrol altına almayı ve kendisini bu krizin dışında tutmayı amaçlamıştır. Çalışma, Arap Baharı sonrasında AB’nin göç politikalarını ele alacak olup, AB’nin mülteci krizine yaklaşımının insani boyutunun anlaşılması açısından da literatüre katkı sağlayacaktır.Keywords
Avrupa Birliği, Göç, Arap Baharı, Mülteci Krizi, Kale Avrupası

Abstract

The civil war and immigration problem, which were seen in many Arabian countries after the Arab Spring that created a domino effect in the Middle East, have a serious role in today's international arena. The borders of the European Union were heavily affected by the results of these mass migration movements. In this process, due to the influx of Syrians to the European borders, the European Union has begun to follow more cautious policies against immigration; also the idea of “Fortress Europe”, which means isolating Europe from the strangers coming from outside of Europe, has started to be implemented more frequent since 2015 that the migration movements started to increase. In this process, the European Union has aimed to take control of the refugee crisis and to keep itself out of this crisis by focusing on quota criteria, barbed wire, readmission agreements and struggle with irregular migrants. The study is supposed to point out the migration policies of the EU after the Arab Spring and to be contributed to the literature in terms of understanding the humanitarian dimension of the EU’s approach to the refugee crisis.Keywords
The European Union, Immigration, the Arab Spring, Refugee Crisis, Fortress Europe.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri