Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Images and Scenarios of Global Migration and COVID-19
(The Images and Scenarios of Global Migration and COVID-19 )

Author : Ananda Majumdar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 139-148
    


Summary

COVID-19 küresel insan hareketliliğini temelden çarpıtmıştır. Bu pandeminin önemli sağlık ve ekonomik etkileri nedeniyle, salgın sonrası durum kalıntısı olabilir ve böylece yeni normal dünya tasarlanabilir. Yeni normal politikaların göçmen işçiler ve gezginler üzerinde uzun vadeli bir etkisi vardır. COVID-19, 1918'deki İspanyol Gribi ile karşılaştırılmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın ardından küresel göç, 2020'deki mevcut salgından farklıydı. Mevcut senaryonun, insanlardan, ekonominin geri sıçramalarından ve sağlık sisteminden uzun süre sonra kalıcı göç etkileri olması muhtemeldir. İnsan hareketliliği, ekonomik iyileşme için kısa süreli göç, son derece gelişmiş bir ülkede kalıcı yerleşim için uzun süreli göç vb. Uçaklar, trenler de geçen yüzyılda daha erişilebilir olan hareketlilik biçimleridir. Medyanın rolü şu anda, hareket etme arzusunun ve yeteneğinin dünyanın en uzak yayılımına bile yayıldığı bazı noktalara hız verdiği başka bir insan hareketliliği biçimidir. Küresel ekonomi, insanların göç etmeye karar verdikleri başka bir biçimdir. Seçim ya ekonomik göç gibi yenilik için bireysel ya da aile tarafından karar edilen kötü koşullar için göç. Hindistan'dan Avustralya'ya, Çin'den Kanada'ya küresel göç küreselleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Küreselleşme neoliberal ekonomiyi, sınır diplomasisi adına açık sınırı açıyor ve göçü öncekinden daha kolay hale getiriyor. Senaryolar şimdi pandemi öncesine göre değişiyor. Benzeri görülmemiş seyahat ve hareketlilik sınırlarının artık kısa ve uzun vadeli sonuçları var. Makalenin amacı ve sonucu, hümanist yıkım sırasında göç senaryolarını bulmaktır. Makale yazımının metodolojisi belgesel analizinden geçer. Öne çıkan soru, COVID-19'un dünya çapında göçmenleri ve mültecileri nasıl etkilediğidir?Keywords
COVID-19, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Mülteciler ve Belgesiz İşçiler, Göç ve Sınır Dışı, İyi Niyet ve Küresel Yönetişim.

Abstract

COVID-19 has fundamentally distorted global human mobility. Due to the important health and economic implications of this pandemic, the situation could be residual after the pandemic and thus new normal world could be designed. The new normal policies have a long-term impact on migrant workers and travelers. COVID-19 has been compared with the Spanish Flu in 1918. Global migration during the wake of World War 1st was different than the current pandemic in 2020. The present scenario is likely to have lasting migration implications long after people, the economy bounces back and the health system. Human mobility has various forms such as short-term migration for economic betterment, long-term migration for permanent settlement in a highly developed country etc. Airplanes, trains, are also forms of mobility that was more accessible over the past century. The role of media currently is another form of human mobility through which the desire and ability to move accelerated to some points that it has pervaded even the remotest spread of the globe. The global economy is another form through which people decide to migrate. The choice is either individual for innovation such as economic migration, or migration for poor circumstances decided by the family. Global migration from India to Australia, China to Canada is an integral part of globalization. Globalization opens the neoliberal economy, the open border in the name of border diplomacy and makes migration easier than before. The scenarios are now changing than before the pandemic. Unprecedented travel and mobility limits now have short- and long-term consequences. The objective and the outcome of the paper is to find out-migration scenarios during the humanistic devastation. The methodology of the paper writing is through documentary analysis. The feature question is how does COVID-19 impact immigrants and refugees worldwide?Keywords
COVID-19, International Organization for Migration (IOM), Refugees and Undocumented Workers, Migration and Deportation, Goodwill and Global Governance.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri