Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HIRVATİSTAN’DA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI: OMBUDSMAN ÖRNEĞİ
(PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN CROATIA: THE CASE OF OMBUDSMAN )

Author : Kadir Caner DOĞAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 191-199
    


Summary

Ombudsman, kamu yönetiminin kötü eylem ve davranışları karşısında vatandaşlardan şikayetlerini kabul eden, bunları belirli ilkeler çerçevesinde çözen ve sonuca kavuşturan bir kamusal şikayet kurumudur. Günümüzde insan haklarının ve demokrasinin önemli güvencelerinden biri olan bu kurum, dünyanın tüm kıtalarında çeşitli devlet düzeylerinde olmak üzere uygulama alanı bulmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden biri olan Hırvatistan’da da komünist sistemin çözülmesi sonrasında gerçekleşen Avrupa değerleri ile bütünleşme, demokrasi ve kamu yönetimi reformlarından biri ombudsmandır. Nitekim ombudsman, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda 1990 yılı ve sonrasında demokrasiye ve serbest ekonomiye geçişin bir simgesi olmuştur. Bu çalışmada, Hırvatistan’da kamu yönetimi reformları bağlamında ombudsmanın yeri, önemi ve örneklendirilmesi gerçekleştirilmek istenmektedir. Bunun için de öncelikle Hırvatistan’da kamu yönetimi reformları açıklandıktan sonra, ombudsmanın bu reformlara dair yapısal ve işlevsel yönleri ana hatları ile ortaya koyulmaktadır.Keywords
Kamu Yönetimi, Reform, Ombudsman, Hırvatistan

Abstract

The Ombudsman is a public complaints institution that accepts complaints from citizens in the face of bad actions and behaviors of the public administration, resolves them within the framework of certain principles and reaches a conclusion. This institution, which is one of the important guarantees of human rights and democracy today, finds application to be at various state levels in all continents of the world. One of the reforms of integration with European values, democracy and public administration that took place after the dissolution of the communist system from Croatia, one of the Central and Eastern European countries, is the ombudsman. As a matter of fact, the ombudsman has been a symbol of the transition to democracy and free economy in many Central and Eastern European countries in 1990 and after. In this study, the place, importance and exemplification of the ombudsman in the context of public administration reforms in Croatia is aimed to be realized. For this, first of all, after the public administration reforms in Croatia are announced, the structural and functional aspects of the ombudsman regarding these reforms are outlined.Keywords
Public Administration, Reform, Ombudsman, Croatia

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri