Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞAL AFETLERİN İŞLETMELER İLE KAMUNUN FİNANSAL SİSTEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTERS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF BUSINESSES AND THE PUBLIC IN THE WORLD AND TURKEY )

Author : SÜLEYMAN ELÇİ  ; İsmail CAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 50-63
    


Summary

İklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklı felaketler dünyada ve Türkiye’de finansal krizlere neden olmakta ve bu etkiler bireyler, işletmeler, devletler ve küresel ölçekte hissedilmektedir. Bu çalışmada iklim değişikliği ve doğal afetlerin ekonomik sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan finans sisteminde meydana getirdiği olumsuz etkileri değerlendirilmiştir. Bankacılık ve sigortacılık sektörüne etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra önlem amaçlı kullanılan finansal araçlara da değinilmiştir. Diğer taraftan iklim değişikliği ve doğal afetler işletmelerin likidite dengelerini de bozmaktadır. Bu nedenlerle işletmeler mali yükümlülükler (vergi-sigorta) başta olmak üzere ticari borçlarını ödeyemez hale gelmektedir. Afetlerin kamunun finansmanına etkisi toplanamayan kamu gelirleri yönünden olurken, meydana gelen afetlerden dolayı kamuda ek harcamalar oluşarak finansal yapı da bozulmaktadır. Bu durum hem kamuda hem de işletmelerde krizlere neden olmaktadır. Çalışmada küresel ısınma ve doğal afetlerin ekonomi kapsamında yer alan finans sektörüne olumsuz etkilerinin yanı sıra bu etkilerin uzun vadede meydana getirdiği aksaklılara karşı, afetlerin olumsuz sonuçlarının en aza indirgenmesi yönünde önlem ve tavsiyelere de yer verilmiştir.Keywords
İklim Değişikliği, Doğal Afetler, Finansman, Vergi ve Sigorta.

Abstract

Disasters caused by climate change and natural disasters cause crises in the world and in Turkey. As climate change and natural disasters affect economic life, these effects are also felt on a scale of individuals, businesses, States and globally. In the study, the disadvantages caused by disasters in the financial system, which occupies an important place in the economic system, were evaluated. In addition to evaluating their impact on the banking and insurance sector, financial instruments used for precautionary purposes were also mentioned. However, climate change and natural disasters also disrupt the liquidity balance of businesses. For these reasons, businesses become unable to pay their commercial debts, especially financial liabilities (tax-insurance). The effect of disasters on public financing is in terms of public revenues that cannot be collected, while the financial structure is also disrupted by the formation of additional expenditures in the public sector due to disasters that occur. This causes crises both in the public sector and in businesses. The study also discussed the negative effects of global warming and natural disasters on the financial sector within the scope of the economy. Measures and recommendations have been included to minimize the negative consequences of disasters, albeit a little bit, against the disruptions caused by these effects in the long term.Keywords
Climate Change, Natural Disasters, Financing, Tax and Insurance.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri