Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI VE OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ON EDUCATIONAL PROGRAMMES AND ITS LITERACY )

Author : Okan SARIGÖZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 273-284
    


Summary

Eğitim programı gerek eğitim gerekse de öğretim süreçleri bakımından oldukça önemli bir yere ve değere sahiptir. Öğretim programları bir ülkenin eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Ülkelerin eğitim programlarında, ders programlarında veya bunların uygulamalarında meydana gelen aksaklıklar ancak öğretim programlarının yenilenmesi veya düzeltilmesiyle giderilebilir. Ülkelerin öğretim programlarının etkili ve hatasız olarak işletilebilmesi ise okullarda programı uygulayan öğretmenlere bağlıdır. Dolayısıyla tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıflarda derslerini etkili olarak işleyebilmeleri için iyi bir öğretim programı okuryazarı olmaları şarttır. O halde tüm öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle öğretmen olacak adaylara ise eğitim fakültelerinde öğretim okuryazarlığı ile ilgili ciddi anlamda uygulamalı olarak dersler ve eğitimler verilmelidir. Bu araştırma öğretmen adaylarının eğitim programı ve eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşlerini tespit edebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerini tespit edebilmek amacıyla araştırmada 4 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla toplanan verilere ilişkin içerik analizleri yapılmış analizler sonucunda araştırmaya ilişkin bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada, hedeflerin öğrenci seviyesine uygun olması, içeriğe bağlı olarak tüm bilgilerin devamlı güncellenmesi, bilgilerin yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun olacak şekilde oluşturulması ve ölçme ve değerlendirmelerin hedeflere uygun olarak hazırlanması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle eğitim programı okuryazarlığına ilişkin öneriler de getirilmiştir.Keywords
Eğitim bilimleri, Eğitim programı, Eğitim programı okuryazarlığı, Öğretmen görüşleri, Öğretmen adayı.

Abstract

The education program has significant meanings in terms of educational processes and the quality of education, as well as the teachers or prospective teachers who use or will use education programs while teaching their lessons. The education program is an important guide that ensures planned and scheduled execution of all steps from the beginning to the end of education. Educational program literacy is another important element that ensures that this process is carried out correctly. In order for teachers to be a good curriculum literate, they must first know the concepts in the field and interpret them correctly. The education program is also the mechanism of learning experiences provided to the learner through planned activities inside and outside the school. Curriculum literacy can also be defined as having knowledge about curriculum, interpreting them, analyzing them from a critical point of view and adapting curriculum in accordance with the conditions they are in. Education program literacy therefore has to exist for teacher competencies. This research was carried out to determine the opinions of prospective teachers about the curriculum and curriculum literacy. 100 teacher candidates studying at Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Education participated in the study. A semi-structured interview form consisting of 4 questions was used in the research in order to determine the opinions of prospective teachers. By making content analyzes regarding the data collected through the interview form, the findings and results related to the research were reached and various suggestions were made regarding the literacy of the education program based on the results obtained.Keywords
Educational sciences, Curriculum, Education program literacy, Teachers opinions, Teacher candidate.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri