Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İKTİDAR İLİŞKİLERİ
(POWER RELATIONS IN THE CONTEXT OF GENDER )

Author : Fatma İlknur Akgül    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 226-234
    


Summary

İnsan, biyolojik doğası itibariyle dişi ve erkek olarak dünyaya gelirken, toplumsallaşma sürecinde bu varoluş durumundan sıyrılarak “toplumsal cinsiyet” olarak adlandırılan kadın ve erkek kalıbına bürünmektedir. Değerler sistemi içinde kadın ve erkekle ilgi farklı anlamlar geliştirilirken, toplumsal yaşam içinde de kendilerine farklı roller yüklenmektedir. Biyolojik varoluştan farklı olarak insana yüklenen toplumsal anlamın temelinde hiç kuşkusuz iktidar ilişkileri yatmaktadır. İktidar, ilişkiler üzerinden ortaya çıkar ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında görülür. Ortaya çıktığı her yerde ast üst ilişkisini beraberinde getirir. Birbirini tamamlayıcı gibi görünen ilişkiler aslında güç ilişkisi beslerler. İlişki içindeki aktörlerden biri baskın ve üstün iken, diğeri bağımlı ve ikincil konumdadır. İktidar, kendini kurgulama sürecinde, dil, din, kültür, otorite, söylem ve toplumsal ilişki gibi aygıtlar üzerinden toplumsal cinsiyet anlayışını geliştirmekte ve kadınla erkeği buna göre konumlandırmaktadır. Bu çalışma, iktidar ilişkilerinin toplumsal cinsiyet üzerinden nasıl üretildiğini ve süreklilik kazandığını tartışmaktadır. Çalışmada öncelikle toplumsal cinsiyet ve iktidar kavramlarına yüklenen anlam analiz edilecek, ardından da toplumsal cinsiyet ile iktidar arasındaki ilişkiye dikkat çekilecektir.Keywords
Kadınlık, Erkeklik, Toplumsal Cinsiyet, İktidar, İktidar İlişkileri, Toplumsal Roller

Abstract

While human beings are born as male and female due to their biological nature, in the process of socialization, they get rid of this state of existence and receive the man and woman molds called "gender". Through that process different meanings related to manhood and womanhood are developed within the value system and different roles are assigned to them in social life. It is a matter of fact that power relations lie at the basis of the social meaning attributed to human beings. Power emerges through social relations and is seen in all spheres of social life. Wherever it occurs, it brings the relationship between superior and subordinate. Any relations that seem to complement each other actually nurture power relations. While one of the actors in the relationship is dominant and superior, the other is in a dependent and secondary position. In the process of constructing itself, the power develops its understanding of gender through devices such as language, religion, culture, authority, discourse and social relations. This study discusses how power relations are reproduced and maintained through the construction of gender and gender roles. It will firstly analyze the meaning attached to the concepts of gender and power and then will focus on the relationship between them.Keywords
Femininity, Masculinity, Gender, Power, Power Relations, Social Roles

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri