Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Yoksulluk Üzerine Sağlık ve Eğitim Harcamalarının Etkisi
(Impact of Health and Education Expenditure on Poverty in Turkey )

Author : Banu BEYAZ SİPAHİ  -  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 64-74
    


Summary

Yoksulluğun nedenleri ve yoksullukla mücadelede eğitim ve sağlık harcamaların rolü önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2002-2019 dönemine ait yıllık veriler ile yoksulluk oranı ile eğitim harcaması, sağlık harcaması ve gelir dağılımı arasında kısa ve uzun dönem ilişkiyi bulmak amaçlanmıştır. İlk olarak birim kök testleri ile serilerin durağanlığı kontrol edilmiş ve değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisini test etmek için Johansen eş-bütünleşme testi uygulanmıştır. Uzun dönemde karşılaşılan sorunlar ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile düzeltilmiştir. Çalışmada kısa dönemde oluşan dengesizlik yaklaşık 1 yıl sonra düzeltilerek uzun dönemde dengeye gelmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde sağlık harcaması ve eğitim harcaması yoksulluk oranı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkili, gelir dağılımı ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilidir. Ayrıca yoksulluk oranı üzerinde uzun dönemde eğitim harcamaları, sağlık harcaması ve gelir dağılımına göre daha önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmada uzun dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Fakat kısa dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak gelecek nesillerde bu sürecin etkisini azalta bilmek için önemlidir.Keywords
Yoksulluk, Sağlık Harcaması, Eğitim Harcaması, Gelir Eşitsizliği

Abstract

Resources of poverty, role of the education and health expenditures for struggle against poverty are important. In this paper, we aimed to find long and short-run relationships between poverty rate and health expenditure, health expenditure and income distribution for Turkey over the period 2002-2019. Firstly, stationary of the series were checked by unit root test and Johansen co-integration tests were applied to test co-integration relationship among the variables. Long-run problems have been eliminated with the Vector Error Correction Model (VECM). The imbalance that occurred in the short term was corrected after about 1 years and stabilized in the long term. According to the results, health expenditure and education expenditure impacted negatively on poverty rate and was statistically significant. Income distribution also had positive impact on poverty and statistically significant. It has been observed that education expenditures have a more important effect on the poverty rate than the health expenditure and income distribution in the long run. In the study, a causality relationship was found in the long term. However, a causality relationship has not been found in the short term. Breaking the vicious circle of poverty is important to know to reduce the impact of this process in future generations.Keywords
Poverty, Health Expenditure, Education Expenditure, Income Inequality

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri