Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hz. Hasan’ın Muaviye İle Yaptığı Sulhun Şartları Ve Bazı Rivayetlere Konu Olan Maddi Talepler Hakkında Eleştirel Bir Değerlendirme
(A Critical Assessment Of Hz. Hasan's Conditions Of Peace With Muaviye And The Material Requests That Are The Subject Of Some Rumors )

Author : Mevlüt POYRAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 36-49
    


Summary

Öz: Hicretin 3/625 yılında dünyaya gelen Hz. Hasan’ın çocukluk dönemine dair bazı bilgiler, Hz. Peygamberle (s) olan dede-torun ilişkisi bağlamında kaynaklarda yer almıştır. Halife Hz. Osman dönemi katıldığı bazı savaşlarla aktif olarak hayata atılması, Hz. Osman’ın kuşatılması sürecinde halifeyi koruyanlar arasında yer alması münasebetiyle bireysel faaliyetleri ekseninde tarih kaynaklarında adından bahsedilmiştir. Babası Hz. Ali’nin hilafet döneminde cereyan eden dâhili savaşlarda istemeyerek yer aldığı ileri sürülmüştür. Babasının vefatı sonrası halife olarak bey’at edilen Hz. Hasan, çevresinin ve oluşan şartların etkisiyle Şam emiri Muaviye b. Ebû Süfyân’a karşı ordusuyla harekete geçmiş ancak olası savaşta Müslüman kanının dökülmesini uygun görmeyerek emirlik hususunda hevesli olan Muaviye’ye bazı şartlarla bey’at ederek halifelik makamından feragat etmiştir. Fakat onun bu asil davranışı, bazı rivayetlere konu olan maddi taleplerle halifeliği devretti algısının gölgesinde kalmıştır. Oysa bu rivayetlerdeki maddi taleplerle ilgili bilgiler tetkik edildiğinde doğruluğu aklen, mantıken, an itibariyle şartlar gereği mümkün gözükmemektedir. Bu maddi talep iddiaları, Ehli Beyt ailesini ve fertlerini, maddiyat peşinde koşmakla itham etmenin ürünü olarak kaynaklarda yer almıştır.Keywords
Hz. Hasan, Halife, Sulh, Muaviye, Maddi Talepler,

Abstract

Abstract: Some information about the childhood period of Hz. Hasan, who was born on 3/625 of the Migration, has been included in the sources in the context of the grandfather-grandchild relationship with Hz. Prophet (s). His name has been mentioned in historical sources on the axis of his individual activities on the occasion that he actively started life with some wars he participated in during the Caliph Hz. Osman period and was among those who protected the Caliph during the siege of Hz. Osman. It has been suggested that he was unwillingly involved in the internal wars that took place during the caliphate period of his father Hz. Ali. Hz. Hasan, who was declared as the caliph after the death of his father, took action with his army against the Emir of Damascus Muaviye b. Abu Sufyan with the effect of his environment and the conditions that formed, but did not consider it appropriate to shed Muslim blood in a possible war and renounced his position of caliphate by paying allegiance to some conditions to Muawiyah, who was enthusiastic about the emirate. However, his noble behavior was overshadowed by the perception that he handed over the caliphate with the material demands that were the subject of some rumors. However, when the information about the material demands in these narrations is examined, its accuracy does not seem possible mentally, logically, under the circumstances at the moment. These claims of material demand have been included in the sources as the product of accusing the Ahli Bayt family and its members of pursuing materialism.Keywords
Hz. Hasan, Caliphate, Peace, Muaviye, Material Demands

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri