Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Vergi Denetiminin Yasal Dayanakları ve Niceliksel Analizi
(Legal Bases and Quantitative Analysis of Tax Audit in Turkey )

Author : Murat Aydın    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 248-260
    


Summary

Türkiye’de vergi gelirleri genel bütçenin en önemli kaynağıdır. Vergi gelirlerinde meydana gelen aşınmalar kamu hizmetlerinin sunulmasında sorun teşkil edebilir. Bu nedenle her devlet vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması için birtakım önlemler almaktadır. Bu önlemlerin en önemlisi etkin bir vergi denetimidir. Vergi denetiminin etkinliğini kaybettiği vergi sistemlerinde vergi gelirlerinde ciddi azalmaların olduğu literatürden anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de vergi denetiminin yasal kaynaklarının incelenmesi ve vergi denetiminin nicel anlamda geldiği son durumu ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında çalışmada belge inceleme tekniği kullanılmıştır. Vergi denetimi sürecini düzenleyen birincil ve ikincil mevzuat ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, Vergi Denetim Kurulunun (VDK) vergi denetimindeki önemi vurgulanmıştır. Ayrıca VDK’nın faaliyet raporları mercek altına alınmış; vergi müfettişleri, vergi mükellefleri, mükellef inceleme oranları güncel veriler ışığında irdelenmiştir. Özellikle son 10 yıl içinde denetlenen mükellef sayısında düşüşlerin yaşandığı görülmüştür. Genel olarak vergi denetiminin istenilen düzeye gelmediği görülmüştür.Keywords
vergi denetimi, vergi incelemesi, vergi denetim kurulu

Abstract

Tax revenues are the most important source of the general budget in Turkey. The erosion of tax revenues can cause problems in the provide of public services. For this reason, every state takes some measures to reduce tax losses and evasion. The most important of these measures is an effective tax audit. It is understood from the literature that there is a serious decrease in tax revenues in tax systems where tax audit has lost its effectiveness. The purpose of this study is to examine the legal sources of tax audit in Turkey and to reveal the quantitative status of tax audit. For this purpose, document analysis technique has been used in the study. The primary and secondary legislation regulating the tax audit process has been examined in detail, and the importance of the Tax Audit Board (TAB) has been emphasized. In addition, TAB's activity reports have been scrutinized. Tax inspectors, taxpayers, have been examined in the light of up-to-date data. It has been observed that there has been a decrease in the number of audited taxpayers especially in the last 10 years. In general, it has been observed that tax control has not reached the desired level.Keywords
tax audit, tax inspection, tax audit board

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri