Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 NOLU NİĞDE ŞER’İYYE SİCİLİNİN (H. 1314-1316 /M. 1896-1899) TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ
(PROMOTİON AND EVALUATİON OF NİĞDE SHARİ’AH REGİSTERY NO.3 (H. 1314-1316 / M.1896-1899) )

Author : Eylem Öztürkci    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 1-13
    


Summary

Şer’iyye Sicilleri, Osmanlı Tarihi araştırmacılarının başvurduğu birincil kaynaklardandır. Osmanlı toplum yapısını, idari, hukuki, dini, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan izah eden bu kaynaklar şer’i mahkemeler tarafından kaydedilmiştir. XV. yüzyılın ilk yarısından XIX. Yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık beş yüz yıllık bir zaman dilimine yayılan kadı sicilleri, Osmanlı tarihinin söz konusu alanlarına yönelik zengin bilgi ve belgeleri ihtiva etmek suretiyle ilgili dönemin şehir tarihine de ışık tutmaktadır. Bir şehrin idari, ekonomik, adli, kültürel, mimari ve toplumsal yapısı ile alakalı olan ve ayrıca merkez-taşra arasında yapılan diplomatik yazışmalar bağlamında belgelerin kaydedildiği önemli defterlerdir. Niğde, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra şehir hayatında hızlı bir canlanma meydana gelmiştir. Bu canlanmayla beraber Niğde şehrinde Şer’iyye Sicilleri defterleri tutulmaya başlanmıştır. Niğde şehrine ait 16 adet Şer’iyye Sicili defteri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 3 nolu ( H. 1314-1316/M.1896-1899) ve tamamı Arabsun kazasına ait Niğde Şer’iyye Sicili’nin tanıtımını yapmak ve mahkeme kayıtları üzerinden yörenin, sosyal, iktisadi ve kültürel yapısını incelemektir.Keywords
Şer’iyye Sicili, Niğde, Arabsun Kazası, Mahkeme

Abstract

Shari’ah Registers are one of the primary sources that referenced by Ottoman Historians. These sources that explain ottoman social structure with administration, law,religion, culture and socio-economic policy have been recorded by ecclesiastic courts. Spreading from the first half of the XV. Century to the end of XIX century kadi registers, which spread over a period of approximately five hundred years until the end of the century, also shed light on the history of the city of the relevant period by containing rich information and documents about to the mentioned areas of Ottoman History. These are important books, in which featured documents are recorded, related to the administrative, economic, judicial, culture, architectural and social structure of a city and also in the context of diplomatic correspondence made between the center and the rural. After the city Niğde came under the domination of Ottoman Empire there had been a great change in the city life. With this great change The Shari’an Registers started to be kept in Niğde. There are 16 Shari’ah Registery for Niğde. The aim of this study is to promote the Niğde Shari’ah Registery numbered 3 and (H. 1314-1316 / M.1896-1899) all belong to the Arabsun district and to examine the sociali economic and cultural structure of the region through court records.Keywords
Shari’ah Registery, Niğde, Arabsun District, Court

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri