Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BESTAMİ YAZGAN’IN ÇOCUKLAR İÇİN KALEME ALDIĞI MASAL METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE VOCABULARY ITEMS IN FAIRY TALES WHICH WERE COMPOSED FOR CHILDREN BY BESTAMİ YAZGAN )

Author : Kevser AKIN  & Hasan KAVRUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 110-122
644    407


Summary

Bu araştırma, Bestami Yazgan’ın masal metinlerinin söz varlığı ögelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmada “Bestami Yazgan’ın çocuklar için kaleme aldığı masal metinleri farklı ve toplam söz varlığı unsuru, deyim, ikileme, özel isim, ilişki sözü, kalıplaşmış söz, çeviri söz ve atasözleri bakımından nasıl bir niceliğe sahiptir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmış, masal metinlerinin söz varlığı unsurlarının sıklık listelerinin hazırlanmasında bu tekniğin bir alt dalı olan frekans analizi tekniğine başvurulmuştur. Yazgan’ın 56 masal kitabı içerisinde yer alan 146 masal metni üzerinde yapılan çalışmada, metinlerin söz varlığı unsurları açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu, toplam söz varlığı unsurunun 64.687, farklı söz varlığı unsurun 5.838 olduğu tespit edilmiştir. Yazarın masallarındaki söz varlığı ögelerinin çokluğu ve çeşitliliği, Türkçenin zengin söz varlığı ile çocuk okuyucunun erken dönemde karşılaşmasına fırsat verebilecek olumlu bir özelliktir. Halkın geleneğini, yaşayış şeklini, kültürel değerlerini ve sosyal ilişkilerini masal metinlerinde öne çıkaran Yazgan, bu üslup özelliğine katkı sunan atasözlerine, deyimlere, ilişki sözlerine ve ikilemelere geniş yer vermiş, didaktik yönü güçlü, zengin bir masal dili yaratmıştır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Bestami Yazgan, masal, söz varlığı

Abstract

This research aims to determine the vocabulary items in Bestami Yazgan’s fairy tale texts. Accordingly, this research seeks to answer the question “What is the quantity of (both in variety and in total) vocabulary items, idioms, reduplications, proper nouns, phrases, sayings, translated words, and proverbs in Bestami Yazgan’s fairy tale Works which were composed for children?” In addition to the content analysis method which has been used, frequency analysis, which is a sub-branch of the former, has also been resorted in preparation of the vocabulary lists in the fairy tale works in the research. This study, which has been carried out on 146 fairy tale texts which are included in Yazgan’s 56 fairy tale books, has come to the conclusion that the texts are rich, both in number and in variety, in vocabulary items, and that the total vocabulary item number is 64,687 and the different vocabulary item number is 5.838. The abundance and the diversity of vocabulary items in the fairy tales of the author is a favourable feature that offers to the child audience to encounter with the rich vocabulary of the Turkish language at an early age. Yazgan, who highlights the folk’s customs, way of living, cultural values, and social relationships in his fairy tale works, has also included many proverbs, idioms, phrases, and reduplications in his work which contribute to his style, and thus, created a rich fairy tale language whose strong suit is its didacticism.Keywords
Key Words: Bestami Yazgan, tale, vocabulary

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri