Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FLÖRT ŞİDDETİ EĞİTİMİNİN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF DATING VIOLENCE TRAINING ON THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS DATING VIOLENCE )

Author : Mustafa ÖZDERE  & Necmettin KÜRTÜL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 123-136
1157    557


Summary

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin erkeğin ve kadının flört ilişkisinde uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete ilişkin tutumlarının eğitim ile farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmada deneme modellerinden tek grup öntest - sontest modeli kullanılmaktadır. Araştırmada örneklem gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve çalışma Mayıs 2018’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmekte olan 450 öğrenciyle flört şiddetine ilişkin eğitimler düzenlenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerde öğrencilere şiddetin tanımı, türleri, tipolojisi, şiddetin nedenine ilişkin kuramlar, flört şiddeti, sebepleri, ortaya çıkış şekilleri, sonuçları, korunma yöntemleri gibi konularda bilgi verilmiştir. Eğitimler bir hafta boyunca, öğrencilerin sınıflarında, interaktif olarak her gruba en az birer saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında öğrencilerden Price, Byers ve Flört Şiddeti Araştırma Ekibi (1999) tarafından geliştirilmiş, uyarlaması ise Yumuşak ve Şahin (2014) tarafından yapılmış “Flörtte Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçekleri”ni doldurmaları istenmiştir. Yapılan incele sonucunda 133 ölçeğin öntest veya sontest sürecinde eksik doldurulduğu belirlenmiş ve veri analizinin 319 öğrencinin verileri üzerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre her şiddet türünde ve her değişkene bağlı olarak katılımcıların flört şiddetine yönelik tutumlarında değişmeler olduğu ve kabul düzeylerinde düşmeler olduğu bulunmuştur. Ayrıca verilen eğitim sonrası flört ilişkisinde şiddete uğradığını ve şiddete başvurduğunu belirten katılımcı sayısında artış olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara bağlı olarak şiddet konusunda eğitim aracılığıyla farkındalık oluşturulabileceği söylenebilir.Keywords
Flört şiddeti, üniversite öğrencileri, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, şiddete yönelik tutum

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the attitudes of university students towards dating violence differ with education. A one group pretest - posttest design is used in the study. The sample was determined by random sampling method. The study was carried out at Niğde Ömer Halisdemir University School of Physical Education and Sports in May 2018 with the participation of 450 students from the aforementioned school who were given lectures on dating violence. During these interactive lectures, the students were informed about the definition of violence, its types, typology, and theories about the cause of violence, the severity of dating violence, its reasons, results and methods of protection. The lectures were delivered by the researches in the classrooms for at least one hour each. Before and after the lecture, students were asked to fill in the questionnaire "Attitudes towards Dating Violence" which was developed by Price, Byers and Dating Vigor Research Team (1999) and adapted into Turkish by Yumuşak and Şahin (2014). Since 133 questionnaires were incompletely filled in the pre-test or post-test period and the data analysis was performed on the questionnaire of 319 students. According to the findings of the study, the attitudes of the university students towards dating violence change and their level of the dating violence acceptance was found to be lower after the lecture. In addition, it was determined that there was an increase in the number of participants who stated that they were subjected to and resorted to violence and in their relations. Based on these findings, it can be said that with education, dating violence awareness can be achieved.Keywords
Dating violence, college students, psychological violence, physical violence, attitude towards violence

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri