Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL KALİTENİN DYY GİRİŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ FARKLILAŞIYOR MU? (FARKLI GELİR SEVİYESİ ÜLKELERİNDEN BAZI YENİ KANITLAR)
(DO THE IMPACT OF INSTITUTIONAL QUALITY ON FDI INFLOWS DIFFER? (SOME NEW EVIDENCES FROM DIFFERENT INCOME LEVEL COUNTRIES) )

Author : Demet ÖZOCAKLI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 330-352
    


Summary

Bu çalışma; yönetişim, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk gibi kurumsal kalite belirleyicilerinin ve ticaret, piyasa büyüklüğü, ekonomik büyüme, gecikmeli DYY (Doğrudan Yabancı Yatırım) girişleri gibi diğer belirleyicilerin DYY girişleri üzerine etkisinin Yüksek Gelirli Ülkeler, Üst Orta Gelirli Ülkeler, Alt Orta Gelirli Ülkeler ve Düşük Gelirli Ülkeler için farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, örneklem ülke grupları için diğer belirleyicilere nispeten kurumsal kalitenin ne ölçüde önemli olduğunu ortraya çıkarmaktadır. En Küçük Kareler Yöntemi ve Araçsal Değişkenler Yöntemi 2009-2019 dönemi için kullanılmıştır. Ortalama kurumsal kalite değişkeni, kurumsal kaliteyi ölçen yönetişim değişkenlerinden olan hukukun üstünlüğü ve yolsuzluk kontrolü kullanılarak yaratılmıştır. Bulgulara göre kurumsal kalite, piyasa büyüklüğü, gecikmeli DYY değişkeni Yüksek Gelirli Ülkeler, Üst Orta Gelirli Ülkeler ve Düşük Gelirli Ülkeler için pozitif ve anlamlı iken Alt Orta Gelirli Ülkeler için anlamsız bulunmuştur. Ekonomik büyüme (GDPpcg) ve gecikmeli DYY değişkenleri Alt Orta Gelirli Ülkeler için pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Düşük Gelirli Ülkeler için kurumların belirleyiciliğinin ticaret ve piyasa büyüklüğünden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Üstelik Yüksek Gelirli Ülkeler ve Orta Yüksek Gelirli Ülkeler için kurumların DYY girişleri üzerine belirleyiciliği piyasa büyüklüğünden daha yüksek seviyededir.Keywords
Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri, Kurumsal Kalite, Yolsuzluk Kontrolü, Hukukun Üstünlüğü, Araçsal Değişkenler Yöntemi

Abstract

The present study aims to examine whether the impact of institutional quality determinants such as Governance, rule of law, corruption, and other determinants such as trade, market size, economic growth, lagged FDI inflows on FDI inflows differ for High Income Countries (HICs), Upper Middle Income Countries (UMICs), Lower Middle Income Countries (LMICs) and Low Income Countries (LICs). Also this study reveals what is the significance of institutional quality relative to other determinants of the FDI inflows for HICs, UMICs, LMICs and LICs. Ordinary Least Square Method and Instrumental Variables Method were used for the period from 2009 to 2019. An average institutional quality variable has been created to using rule of law and control of corruption, which are governance indicators to measure institutional quality. The findings showed that institutional quality, market size, lag FDI variables are positive and significant for HICs, UMICs and LICs but not significant for LMICs. Economic growth (GDPpcg) and lag FDI variables are positive and significant in for LMICs. The finding of the current study was that the determination of institutions on FDI inflows are more higher than trade and market size in LICs. Also the determination of institutions on FDI inflows are more higher than market size in HIC and UMICs.Keywords
Foreign Direct Investment Inflows, Institutional Quality, Control of Corruption, Rule of Law, Instrumental Variables Method.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri