Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KULLANICI İLE TASARLANMIŞ ÜRÜN ARASINDAKİ DUYGUSAL İLİŞKİLER
(EMOTIONAL ASSOCIATIONS BETWEEN THE USER AND THE DESIGNED PRODUCT )

Author : Elif GÜNEŞ  ; Bülent ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 97-106
    


Summary

Günümüzde tüketim alışkanlıkları ve davranışları değişmiş, tüketim artık yalnızca temel ihtiyaçlar ve temel kullanım değeri kapsamından çıkmıştır. İnsanlar artık sadece ihtiyaç duydukları ürünleri değil, ihtiyaç duymadıkları ürünleri de tüketmektedirler. Piyasada çeşitli ürünler bulunmasına rağmen, belirli bir ürünü aralarından seçim yaparak satın almak, o ürünün tasarım özelliklerine bağlı olabilir. Bu tasarım özelliklerinden dolayı, insanlar ve ürünler arasında duygusal bir ilişki kurulabilmekte ve insanlar bu sebeple ürünleri satın alabilmektedirler. Bu bağlamda tasarımcının bir ürünü tasarlarken aldığı tasarım kararları ile direkt veya dolaylı yoldan, ürünün ihtiyaç dışında var olan seçenekler arasından seçilmesini ve satın alınmasını sağlayabildiği söylenebilir. Bu çalışmada kullanıcı ile ürün arasında duygusal ilişkiler kurulmasını sağlayan tasarım özelliklerinin neler olabileceği ve bu noktada endüstriyel tasarımcıların rolünün altını çizmek amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda; ürünlerin renk, malzeme, doku, form, kullanım şekli gibi tasarım özellikleri ve bu özelliklerin uyarısıyla insanların yaşamlarında biriktirdiği anıların tekrardan su yüzüne çıkması ile belirtilen duygusal ilişkinin kurulduğu ortaya çıkmaktadır.Keywords
Duygu, Duygusal İlişkiler, Tasarım, Ürün Tasarımı, Tasarımcı

Abstract

Today, consumption habits and behaviors have changed; consumption is no longer only within the scope of basic needs and basic use-value. People now consume not only the products they need, but also those they do not need. Although there are various products in the market, buying a specific product by choosing from among them may depend on the design features of that product. Due to these design features, an emotional relationship can be established between people and products, and people can buy products for this reason. In this context, it can be said that with the design decisions taken by the designer while designing a product, directly or indirectly, the product can be selected and purchased from among the options that are out of necessity. In this study, it is aimed to underline what these design features can be and the role of industrial designers at this point. In the result of the study, it is revealed that the emotional relationship is established with the design features of the products such as color, material, texture, form and usage, and the memories that people have accumulated in their lives with the help of these features.Keywords
Emotion, Emotional Associations, Design, Product Design, Designer

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri