Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uzaktan Eğitim Sürecinde Almanca Öğretimi
(German Education in the Distance Education Process )

Author : Gülfidan AYTAŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 249-260
    


Summary

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi döneminde, fiili olarak uzaktan eğitimle Almanca hazırlık dersi alan öğrencilerin, uzaktan eğitim sistemine bakış açıları ve uzaktan eğitimle yürütülen Almanca derslerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde okuyan, Almanca hazırlık dersi alan öğrencilerin 2018 yılında yüzyüze eğitimde aldıkları notlar ile 2019 yılında uzaktan eğitim sürecinde aldıkları notların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin başarılı ve başarısız olma durumları okul kültüründen uzakta kalmalarına bağlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini çok fazla benimsemedikleri, sistemin kullanımıyla ilgili teknoloji kullanım becerisi konusunda herhangi bir problem yaşamadıkları görülmüştür. Almanca öğretiminin uzaktan yöntemlerle sürdürülmesiyle ilgili video kayıtlarının tekrar izlenebilmesi, esnek eğitim olanakları ve zaman tasarrufu sağlaması olumlu görülürken, internete ve öğretim görevlisine her zaman ulaşamama ve sosyal olarak yalıtılmış hisse kapılma gibi hususlar olumsuz yönler olarak tespit edilmiştir. Sonuçta, uzaktan eğitimin salt üniversite alt yapısına bağlı ders kayıt sistemleriyle değil, diğer platformları kullanarak derslerin desteklenmesi gerektiği önerisi yapılmıştır.Keywords
Uzaktan eğitim, yüzyüze eğitim, Covid-19, Almanca öğretimi.

Abstract

In this study, it is carried out to determine the views of students who actually took German preparatory courses with distance education during the Covid-19 pandemic regarding their perspective on the distance education system and german courses conducted with distance education. For this purpose, it is aimed to compare the grades received in face-to-face education in 2018 and the grades they received during the distance education process in 2019 by students who are studying at Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, German Department of Interpreting and taking German preparatory courses. Students' success and failure has been linked to their stay away from school culture. As a result of the research, it was seen that students did not adopt the distance education system too much and did not have any problems with the ability to use technology related to the use of the system. While it is seen positively that video recordings related to the maintenance of German teaching by remote methods can be re-watched, flexible educational opportunities and time savings, issues such as the inemenities of not always reaching the internet and the lecturer and socially insement have been identified as negative aspects. As a result, it was proposed that distance education should be supported by using other platforms, not just course registration systems connected to the university infrastructure.Keywords
Distance Education, Face to Face Education, Covid-19, German Education

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri