Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TURİST TİPOLOJİSİNE YANSIMASI: SANAL TURİST
(REFLECTION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION ON TOURIST TYPOLOGY: VIRTUAL TOURIST )

Author : Özlem GÜNCAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 368-383
    


Summary

18. yüzyılda Endüstri Devriminin yaşanmaya başlaması ile birlikte, Dünya bir dijital dönüşüm sürecine girmiş ve toplumlar bu dönüşümden yakından etkilenmiştir. Dijital dönüşümün etkilediği alanlardan biri de turizm olmuş, bu dönüşüm turistlerin katıldıkları turizm aktivitelerinin ve edindikleri turizm deneyiminin dijital dünyaya taşınmasına neden olmuştur. Bu durum, turist pratiklerini de değiştirmiş ve turistlerin, turizme katılabilmeleri için evlerinden uzağa seyahat etme gereğini ortadan kaldırmıştır. Turizm alanında yaşanan tüm bu gelişmeler, sanal turizm ve sanal turist kavramlarını gündeme getirmiştir. Bu noktadan yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, turizmde yaşanan dijital dönüşümün turist deneyimlerine yansımalarından yola çıkarak, alanyazına bir sanal turist kavramının kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, kavramsal bakış açısıyla yürütülmüş, veriler ikincil kaynakların taranması yoluyla elde edilmiştir. Taramalar, dijital dönüşüm kavramı, turizmde dijital dönüşüm süreci ve sanal turizm deneyimi konuları bağlamında gerçekleştirilmiştir. Taramalardan elde edilen veriler, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın sonunda, alanyazına, sanal turizm katılımcısı için sanal turist kavramının kullanılması önerilmiş ve bu kavram için bir tanım denemesine gidilmiştir.Keywords
Dijital Dönüşüm, Turizmde Dijital Dönüşüm Süreci, Sanal Turizm Deneyimi, Sanal Turist

Abstract

With the beginning of the Industrial Revolution in the 18th century, the world entered a digital transformation process and societies were closely affected by this transformation. One of the areas affected by the digital transformation has been tourism, and this transformation has caused the tourism activities of the tourists and the tourism experience they gained to be transferred to the digital world. This situation has also changed tourist practices and eliminated the need for tourists to travel far from their homes in order to participate in tourism. All these developments in the field of tourism have brought the consepts of virtual tourism and virtual tourist to the agenda. In this study, which is prepared from this point, it is aimed to introduce the concept of a virtual tourist to the literature, based on the reflections of the digital transformation in tourism on tourist experiences. In this context, this study has been conducted from a conceptual point of view, and the data have been obtained by reviewing the literature. Reviewing has been carried out in the context of the concept of digital transformation, the digital transformation process in tourism and the virtual tourism experience. The data obtained from reviewing have been evaluated with a holistic approach. At the end of the study, it has been suggested to use the concept of virtual tourist for the virtual tourism participant in the literature and a definition trial has been made for this concept.Keywords
Digital Transformation, Digital Transformation Process in Tourism, Virtual Tourism Experience, Virtual Tourist

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri