Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ÖZEL SANAT KOLEKSİYONERİ OLARAK ORHAN KARADOĞAN
(ORHAN KARADOĞAN AS A SPECIAL ART COLLECTOR IN TURKEY )

Author : Elif Fatma TOLUN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 60-66
    


Summary

Geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde koleksiyonerlik hep var olmuş ve var olacak bir eylemdir. Düşünürler kendi araştırma alanları doğrultusunda koleksiyonerlik kavramının geçmişini ve bugününü irdelemişlerdir. Bu makalede, düşünürlerin görüşlerine paralel olarak, Türkiye'deki çağdaş sanat dünyasına yaptığı önemli katkılarla fark yaratan Orhan Karadoğan'ın koleksiyoner kimliği üzerinden koleksiyonculuğu ve Türkiye'deki koleksiyoner yapısı üzerinde durulmuştur. Orhan Karadoğan’ın kimliği, koleksiyonerliğe nasıl başladığı, koleksiyoncu olarak neden seçildiği, onu diğer koleksiyonerlerden ayıran özelliği ve yöntemleri nedir gibi soruların cevabına bu çalışmada yanıt aranmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı Türk Çağdaş Sanatı bağlamında Karadoğan’ın yaptıkları, yapmak istedikleri üzerinde düşünmek ve sanat dünyasına ait düşüncelerini geniş kitlelere yayarak destekleme gerekliliğini ön plana çıkarmaktır. Orhan Karadoğan, sadece resim koleksiyonu yapmakla kalmayıp resim sanatının ülke çapında fiziksel ve dijital olarak yaygınlaştırılması adına bir farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Orhan Karadoğan’ın kendisi, röportajları ve Türkiye’de sanat galericiliği anlamında tartışmasız bir öncü olan Yahşi Baraz’ın “ Özel Koleksiyonlardan Örneklerle Türkiye’de Sanat Koleksiyonculuğu” ismiyle iki cilt olarak Oğuz Erten tarafından yayıma hazırlanan kapsamlı kitap bu çalışmanın alt yapısını oluşturmuştur.Keywords
Koleksiyonculuk, Orhan Karadoğan, Dijital Sanat Galerisi.

Abstract

In the triangle of past, present and future, collecting is an action that has always existed and will exist. Philosophers have examined the past and present of the concept of collecting in line with their research fields. This article focuses on collecting and the structure of collectors in Turkey through the identity of collector Orhan Karadoğan, who made a difference with his important contributions to the contemporary art world in Turkey, in parallel with the views of thinkers. In addition to his identity, this study seeks answers to questions such as how Orhan Karadoğan started collecting, why he was chosen as a collector, and what distinguishes him from other collectors. Another aim of the study is to reflect on what Karadoğan did and what he wanted to do in the context of Turkish Contemporary Art and to highlight the necessity of supporting his thoughts about the art world by spreading them to large masses. Orhan Karadoğan not only collects paintings, but also try to raise awareness for the physical and digital dissemination of painting throughout the country. Orhan Karadoğan himself, his interviews and the undisputed pioneer in terms of art gallerist in Turkey, Yahşi Baraz's comprehensive book that is prepared for publication in two volumes by Oğuz Erten (Art Collecting in Turkey with Examples from Private Collections) formed the basis of this study.Keywords
Collecting, Orhan Karadoğan, Digital Art Gallery.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri