Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğrenmeye İlişkin İnanç Düzeyleri ve Problem Çözmeye İlişkin İnanç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between the Belief Levels of the Prospective Teachers on Learning Mathematics and their Beliefs on Problem Solving )

Author : Sümeyra AKKAYA  ; Adem DOĞAN; Şule COŞKUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 284-302
    


Summary

Matematik, bireyin hayata uyumunu destekleyen hayatın içinde, akıl yürütme yoluyla zihnimizde oluşan düşünme yöntemi ve bir bilim dalıdır. Sadece sayılar, formüller, işlemler ve belirli kurallardan oluşan bir disiplin olmayıp aynı zamanda günlük hayatımızda çeşitli problemleri çözmemizi sağlar. Bu anlamda eğitimin önemli parçalarından biri olan ve öğrenciler üzerinde çok etkili olan sınıf öğretmenlerinin matematiğe bakış açıları, almış oldukları matematik eğitimleri, matematik öğrenmeye olan inançları ve problem çözme becerileri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, sınıf Öğretmeni adaylarının matematik öğrenme inançları ile matematik problemlerini çözme inançları arasındaki ilişki durumu incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 216'sı kadın 88'i erkek olmak üzere toplam 305 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak daha önceden geliştirilmiş olan Belief to Learn Mathematics ve Belief to Solve Mathematical Problems ölçekleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğrenmeye yönelik inanç ölçeğine verdikleri yanıtlar ile matematiksel problem çözme inancı ölçeğine verdikleri yanıtlar arasında pozitif yönlü fakat çok zayıf ilişki olduğu sonucu çıkmıştır. Bu sonuca neden olan etmenlerin neler olduğu diğer araştırmaların konusu olarak önerilebilir.Keywords
Sınıf öğretmeni adayları, matematik öğrenmeye ilişkin inanç, problem çözme

Abstract

Mathematics is a method of thinking and a science that is formed in our minds through reasoning in life that supports the adaptation of the individual to life. It is not only a discipline consisting of numbers, formulas, operations and certain rules, but also allows us to solve various problems in our daily life. In this sense, the perspectives of primary school teachers, who are one of the important parts of education and are very effective on students, about mathematics, their mathematics education, their belief in learning mathematics and their problem solving skills are very important. In this study, the relationship between primary school prospective teachers' beliefs in learning mathematics and their beliefs in solving mathematical problems was examined. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. A total of 305 classroom prospective teachers, 216 of whom were female and 88 were male, participated in the study. The previously developed Belief to Learn Mathematics and Belief to Solve Mathematical Problems scales were used as data collection tools. As a result of the study, it was concluded that there was a positive but very weak relationship between the answers given by the primary school prospective teachers to the scale of belief in learning mathematics and their answers to the belief in mathematical problem solving. The factors that cause this result can be suggested as the subject of other studies.Keywords
Primary school prospective teachers, belief in learning mathematics, problem solving

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri