Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONSERVATUVAR MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ
(FUTURE EXPECTATIONS OF CONSERVATORY MUSIC DEPARTMENT STUDENTS )

Author : Erkan Demirtaş    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 1-7
    


Summary

Konservatuvarlar yüksek nitelikli sanatçıların yetiştirilmesinin amaçlandığı kurumlardır. Uzun yıllar bu amaç yolunda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin gelecek beklentileri nasıldır? Bu araştırmada konservatuvar müzik bölümü öğrencilerinin mezuniyete hazırlık durumları, hedefleri ve kariyer planları incelenmiştir. Araştırma nitel bir yaklaşımla yürütülmüş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Ankara’da bulunan iki konservatuvarın on bir son sınıf öğrencisiyle çevrimiçi olarak görüşmeler yapılmıştır. Kayıt altına alınan görüşmeler metin haline getirildikten sonra belirlenen temalara göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda konservatuvar müzik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitimden memnun oldukları belirlenmiştir. Öğrenciler kendilerini mezun olmaya hazır hissetmektedirler. Konservatuvar öğrencileri, yurt dışına gitmek ve orada sanat hayatlarına devam etmek istediklerini belirtmelerine rağmen bu hedeflerinin gerçekleşmeyeceğine inanmaktadırlar. Bir çoğu pedagojik formasyon sertifikası almayı düşünmekte fakat müzik öğretmenliğini geçici bir iş olarak görmektedir. Konservatuvar öğrencilerinin çoğunluğunun kariyer hedefinde üniversitelerde akademisyen olarak çalışmak bulunmaktadır. Yüksek nitelikli sanatçılar yetiştirilmesi amaçlanan konservatuvarların bu seviyede eğitim vermesine karşın, öğrencilerin henüz mezun olmadan başka hedefler seçtikleri belirlenmiştir.Keywords
Müzik Eğitimi, Konservatuvar, Gelecek Beklentisi

Abstract

Conservatories are institutions that aim to train high-quality artists. What are the future expectations of students who have been studying for this purpose for many years? This research aims to examine the goals and career plans of the students of the conservatory music department. The research was carried out with a qualitative approach and the data were collected with a semi-structured interview form. Online interviews were conducted with eleven senior students from two conservatories in Ankara. After the recorded interviews were transcribed into text, they were analyzed according to the determined themes. As a result of the research, it was determined that the students of the conservatory music department were satisfied with the education they received. Students feel ready to graduate. Although the students of the conservatory state that they want to go abroad and continue their art life there, they believe that these goals will not be realized. Many consider obtaining a pedagogical formation certificate but see music teaching as a temporary job. The career goal of the majority of conservatory students is to work as an academician at universities. It has been determined that although the conservatories, which aim to train high-quality artists, provide education at this level, students choose other goals before they graduate.Keywords
Music Education, Conservatory, Future Expectations

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri