Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ CƏNUBİ QAFQAZDA MÜHÜM TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMİ KİMİ
(THE KARABAKH CONFLICT AS AN IMPORTANT SECURITY ISSUE IN THE SOUTH CAUCASUS )

Author : İlhame ÖMEROVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 64-71
    


Summary

1990'larda bağımsızlığını yeni kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik politikasını formüle etmesi ve bölgenin genel güvenlik sorunları içinde belirli güvenlik önlemleri ve kriterlerini belirlemek çok zordu. Çünkü SSCB'nin dağılmasının arifesinde topraklarında etnik ayrılıkçılığın kışkırtılması ve topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi vb. Azerbaycan'ın yeni başladığı milli devlet inşası sorunları listesine dışarıdan askeri müdahale ve milli güvenlik gibi konular eklendi. Azerbaycan Cumhuriyeti, son otuz yılda, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini sağlamanın yanı sıra ülkemizin ekonomik ve askeri gücünü ve uluslararası siyasi prestijini artırma konusunda ilkeli bir tutum sergilemiştir. Çağdaş Dönemde, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, Güney Kafkasya bölgesinde kilit bir oyuncu olarak Azerbaycan, zor ve karmaşık jeopolitik koşullarda bağımsız bir dış politika izlemekte, ekonomik sistemini geliştirmekte ve bölgesel istikrarı sağlamak için tutarlı ve sistematik adımlar atmaktadır. Ermenistan'ın saldırganlık politikası ve dış politikası sonucunda tüm bölgesel projelerin dışında bırakılmıştır. Son zamanlarda, Erivan'ın dış politikası bölgesel ölçekte başarısız olmuştur. Çünkü Ermenistan bir devlet olarak oluşmamıştır ve tamamen dış güçlere bağımlıdır. Bu bağlamda, Güney Kafkasya'daki durumun jeopolitik özgünlüğü, Ermenistan'ın komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini tehdit etmesinden kaynaklanmaktadır. Güney Kafkasya'daki jeopolitik dinamikler, Karabağ konusunda Ermeni-Azerbaycan ihtilafından son derece olumsuz etkilenmektedir. Ancak Azerbaycan devleti İkinci Karabağ Savaşı'nı zaferle bitirerek toprak bütünlüğünü yeniden tesis etti.



Keywords
Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Üçlü Bildirge, Rusya, Ermenistan, Karabağ, AGIT.

Abstract

It was very difficult for the newly independent Republic of Azerbaijan to formulate its national security policy, as well as to define specific security criteria and other criteria within the general security issues of the region in the 1990s. Because, on the eve of the last years of the Soviet Union, incitement of ethnic separatism in its territory and the occupation of its lands by Armenia and so on. Issues such as foreign military intervention and national security were added to the list of problems of nation-building that Azerbaijan has just begun. Over the past thirty years, the Republic of Azerbaijan has demonstrated a principled position to ensure its territorial integrity and national security, as well as increased the economic and military power of our country and its international political prestige. In modern times, with the help of President Ilham Aliyev, Azerbaijan, as a key player in the South Caucasus region, is pursuing an independent foreign policy in difficult and complicated geopolitical conditions, improving its economic system and taking consistent and systematic steps to ensure regional security. As a result of Armenia's policy of aggression, as well as its foreign policy, it has been left out of all regional projects. Recently, Yerevan's foreign policy has been failing on a regional scale. Because, Armenia has not been formed as a fool state and is completely dependent on external forces. In this regard, the geopolitical specificity of the situation in the South Caucasus stems from the fact that Armenia poses a threat to the well being, security and sovereignty of neighboring countries in this region. The geopolitical dynamics in the South Caucasus are extremely negatively affected by the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh. However, by ending the Second Karabakh War with Victory, the Azerbaijani state restored its territorial integrity.



Keywords
Keywords: National Security, South Caucasus, Azerbaijan, Tripartite Statement, Russia, Armenia, Karabakh, AGIT (OSCI)

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.



    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz



Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri