Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ İLE GELİŞTİRİLEN PROJE UYGULAMASI
(APPLICATION OF PROJECT THROUGH INDIVIDUAL RECOMMENDATION SYSTEM )

Author : Mahmut TEKİN  ; Murat ARSLANDERE; Mehmet ETLİOĞLU & Ertuğrul TEKİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 263-272
725    721


Summary

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumun her alanında köklü değişimlere neden olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak bireylerin yaşam biçimleri işletmelerin ise iş yapma biçim ve modellerini değişmiştir. Artan rekabet, değişen müşteri beklentileri ve taleplerinden kaynaklanan müşteri odaklılık, üretim sistemlerini ve yöntemlerini de değiştirmiştir. İşletmeler, müşteri talep ve beklentilerini karşılamak için kalite odaklı, düşük maliyetli ve en az israfla sürdürülebilir esnek üretim yöntem ve tekniklerini kullanarak sürekli iyileştirme yapmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda sürekli iyileştirme olarak bilinen Japon kültürünün bir parçası olan Kaizen felsefesi, sanayileşme yolunda rekabet edebilirliğin yapı taşlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli iyileştirme ile çalışanların tamamının düşünce ve davranışlarıyla sürece katılımını hedefleyen bireysel öneri sistemi de olan kaizen, yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bireysel öneri sistemi, çalışanların işletme için her türlü önerilerinin sistematik bir biçimde toplanıp, değerlendirildiği sürekli iyileştirme aracıdır. Birey öncelikli kaizen’in temel parçası olan bireysel öneri sistemleri ile çalışanların katılımı ve önerilerinin alınmasıyla işletmenin bütün alanlarında iyileştirmeler mümkün olabilmektedir. Böylece süreçler, iş akışı, yerleşim planlarının etkin düzenlenmesi, optimum enerji kullanımı, araç-gereç ve makineler ile ürün kalitesinin iyileştirilmesi, yeni ürünler için fikir oluşturma, çalışma koşullarında, iş güvenliği ve kişinin kendi işindeki iyileştirme gibi konularda etkinlik ve verimlilik elde edilecektir. Çalışmanın amacı, çalışanların daha fazla katılımını sağlamak amacıyla bireysel öneri sisteminin önemine vurgu yapmak ve bu sistemin kurularak elde edilen bilgiler ışığında gerekli alanlarda iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren İSO ilk 500 sanayi şirketi arasında yer alan bir un fabrikasında bireysel öneri sistemi kurulmuş bireysel öneri formu ve yüz yüze görüşmeler ile belirlenmiş ve değerlendirme sonucunda buğday paçallama işlemi projesi geliştirilmiş ve uygulanarak ürün kalitesi ile ilgili başarılı sonuçlar alınmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Kaizen, Bireysel Öneri Sistemi.

Abstract

Developments in information communication technologies have caused radical changes in all areas of society. In parallel with these developments, life styles of individuals and styles and models of business have changed. Production systems and methods have also changed due to increased competition, customer orientation resulting from changing customer expectations and customer orientation. Businesses have had to continually improve using quality-focused, low-cost, and least wasteful, flexible manufacturing methods and techniques to meet customer demand and expectations. Kaizen philosophy, which is part of Japanese culture, known as continuous improvement in this context, emerges as one of the building blocks of competitiveness in the way of industrialization. Kaizen is an integral part of the management system, which is a system of individual proposals aimed at continuous improvement and participation of employees in the process with their thoughts and behaviors. The individual suggestion system is a continuous improvement tool that systematically collects and evaluates employees' suggestions for the enterprise. An individual suggestion system, which is an essential part of the individual priority kaizen, enables improvements in all areas of the business by taking employees' participation and proposals. Efficiency and productivity will therefore be achieved in processes such as workflow, efficient arrangement of the layout, optimum energy use, improvement of the product quality with the tools and machines, creation of ideas for new products, working conditions, job security and improvement of one's own work. The aim of the work is to emphasize the importance of the individual recommendation system in order to increase the participation of the employees and to carry out the improvement activities in the required fields with the information obtained by establishing this system. In this context, In this context, individual suggestion system established in flour factory which operating in Turkey İSO top 500 industrial companies and obtained individual proposals by form and and face to face interviews and evaluation of wheat improved blending process of the project and have been used successfully on applying the product quality.Keywords
Key Words: Lean Production, Kaizen, Individual Suggestion System.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri