Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MALATYA YÖRESİ TÜRKÜLERİNDE HAYVAN SEMBOLLERİ
(ANIMAL SYMBOLS IN THE FOLK SONGS OF MALATYA REGION )

Author : Begüm KURT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 362-370
447    160


Summary

Halk nazmının temel yapıtaşları sembol ve simgelerdir. Halkın sözlü ürünleri içerisinde özlü ve bir güçlü bir anlatım diline sahip olan türküler ait oldukları toplumun kültürünü, geniş ve kapsamlı şekilde anlatan nazım türleri içerisinde sembolik ifadeleri ile öne çıkmaktadır. Yaratıcısı olan toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamını sembolik unsurlarla ifade eden türkülerde en çok kullanılan sembolik kavramlar hayvan ve bitki isimleridir. Belirli yönleri ve nitelikleriyle sembol haline getirilen bu kavramlar sözü etkili kılmakta ve anlamı derinleştirmektedir. Sembollerin doğru yorumlanması türkülerin anlam dünyasının zenginliğini kavrayabilmekte önem taşımaktadır. Bu amaçla oluşturulan çalışmamız kapsamında yazılı kaynak tarama yöntemi kullanılarak dört yüz civarında türkü metni incelenmiştir. Malatya türkülerinde geçen hayvan isimlerinin metin içinde kullanım durumları ve işlevlerinin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Malatya yöresi türkü metinlerinde geçen başlıca hayvan isimleri ahu, arı, aslan, at, balık, baykuş, bülbül, ceylan, çakal, deve, horoz, kaz, katır, keklik, koyun, kurbağa, kurt, kuzu, kuş, öküz, ördek, suna, şahin, turna, yılan ve yılkıdır. Bu hayvanlar arasında en çok kuş ismi yer almış ve sembol olarak en çok kullanılan hayvan bülbül olmuştur. Kuzu, koyun, ceylan, keklik ve yılan kullanım sıklığı olan diğer hayvanlardır.Keywords
Malatya, türkü, hayvan, sembol, imge.

Abstract

The basic building blocks of the folk poetry are symbols and symbols. Turkish folk songs, which have a strong and concise expression language within the oral products of the people, stand out among the nasıl types that describe the culture of the society they belong to in the widest and most comprehensive way. Animal and plant names are the most commonly used symbolic concepts in folk songs that express the cultural, social and economic life of the society that is the Creator. These concepts, which are symbolized by certain aspects and qualities, make the word effective and deepen meaning. The correct interpretation of symbols is important in comprehending the richness of the meaning world of the Turks. Within the scope of this study, approximately four hundred Turkish folk songs were studied using the written source screening method. The use of animal names in Malatya folk songs in the text and their functions are emphasized. The main animal names in the texts of Malatya region are gazelle, bee, lion, horse, fish, owl, nightingale, impala, jackal, camel, cock, goose, mule, partridge, sheep, frog, wolf, lamb, bird, ox, duck, suna, hawk, crane, snake and onager. Among these animals, the name of the birds has taken place and as a symbol, the most widely used animal was the nightingale. lamb, sheep, ceylan, partridge and snake are other animals that are frequently usedKeywords
Malatya, folk song, animal, symbol, image.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri