Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Günümüz Sanatında Değişken Bir Form Önerisi Olarak Ayna
(Mirror as a Variable Form Proposal in Contemporary Art )

Author : Emel GÜRAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 81-95
    


Summary

Sanatta yaşanan büyük kırılmaların ve yeni başlangıçların ana nedenlerinden biri olan form tartışmaları, sanatı deneysel bir alana taşıyarak sanatçıları özgür kılmış ve günümüz sanatının geldiği nokta bağlamında etkili olmuştur. Hazır nesne fikri ortaya atıldığı ilk zamanlarda sanatta bir tür sıradanlık ve aura yitimi olarak algılansa da estetik bakış altında şekillenen bu durum artık eskisi kadar dezavantajlı bir konumda değildir. Buna göre gündelik yaşama ait bütün formların resimsel tasvirlerinin yanı sıra doğrudan ya da ilişkilendirilerek kullanımı Modernizm ile başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu formlardan biri olan ayna da öncelikle yağlıboya tasvirlerinde sıkça faydalanılan bir imge iken zamanla kavramsal bir düzeye doğru evrilmiştir. Yansıma, yansıtma, gösterme, gizleme, dönüştürme, çoğaltma ve daha birçok anlama karşılık geldiği için günümüz sanatçılarının ilgisini çekmiştir. Bu bağlamda aynanın sanatsal bir form olarak hangi yöntemlerle kullanıldığı ve sanat yapıtı olma noktasında ne şekilde konumlandırıldığı gibi konuların tartışılmaya çalışılacağı bu makale kapsamında ayna odaklı çalışmaları bulunan güncel sanatçıların çalışmalarına yer verilecektir. Araştırma yöntemi olarak ise basılı kaynakların yanı sıra, sanatçı ve sanat eseri görselleri internet tabanlı veriler üzerinden incelenerek aktarılmaya çalışılacaktır.Keywords
Ayna, Form, Güncel Sanat

Abstract

Form discussions, which is one of the main reasons for the great breaks and new beginnings in art, freed the artists by moving art to an experimental field and became effective in the context of the point that today's art has reached. Although the idea of ready-made object was perceived as a kind of mediocrity and loss of aura in art in the early days, this situation, which was shaped under an aesthetic point of view, is no longer in a disadvantageous position as before. Accordingly, the pictorial descriptions of all forms of daily life, as well as the direct or associated use, started with Modernism and continued until today. While the mirror, which is one of these forms, is an image that is frequently used in oil painting descriptions, it has evolved to a conceptual level over time. It has attracted the attention of today's artists because it corresponds to reflection, reflection, showing, hiding, transforming, duplicating and many more. In this context, the methods of using the mirror as an artistic form and how it is positioned as a work of art will be discussed, and within the scope of this article, the works of contemporary artists who have mirror-oriented works will be included. As a research method, besides printed sources, images of artists and works of art will be examined and transferred via internet-based data.Keywords
Mirror, Form, Contemporary Art

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri