Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Enformasyon Savaşları ve Barış
(Information Wars and Peace )

Author : Nusret Erdi ELMACI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 71-82
    


Summary

Enformasyon savaşları her geçen gün daha fazla gündeme gelmektedir. Enformasyon savaşlarıyla çoğunlukla siber saldırılar kastediliyor olsa da enformasyonun bir silah olarak kullanımı daha geniş bir alana sahiptir. Toplumları kutuplaştıracak ya da çatışmaları kışkırtacak enformasyonlar da birer savaş silahı rolüne sahiptir. Çünkü savaşlar toplumsal desteğe ihtiyaç duyar ve bunun yolu savaşları meşrulaştıracak sebepler sağlamaktır. Bu nedenle, enformasyonun bir savaş aracı olarak kullanılması karşısında kalıcı bir barış için savaşı besleyecek enformasyonlara bir önlem alınması gerekmektedir. Sosyal medyanın günümüzde kazandığı güç sebebiyle bu konuda alınacak önlemlerin gerekliliği çok daha önemli hale gelmiştir. Ancak, enformasyonun kendisine has özelliklere sahip bir araç olması sebebiyle bu konuda alınacak önlemler bir silahsızlanma sorunu olarak ele alınamaz. Genel olarak barışın yalnızca bir silahsızlanma sorunu olamayacağını vurgulayan çağdaş yaklaşımlar barışın nasıl mümkün olduğuyla ilgili dikkate değer bir perspektif sunar. Özellikle demokratik toplumlarda barış istemi ve savaşa karşı toplum tepkisinin önemi yadsınamaz. Bu makalede, ebedi barışın nasıl mümkün olduğuna yönelik temel yaklaşımlar sunularak enformasyon savaşları karşısında nasıl bir tutum alınabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Makalenin sonucunda, enformasyonun toplumları kutuplaştırıcı etkileri sebebiyle, yanıltıcı ve manipüle edici enformasyonlara karşı bireylerin epistemik bir eğitime sahip olmasının önemi vurgulanacaktır.Keywords
Enformasyon, Savaş, Barış, Kutuplaşma

Abstract

Information wars are on the agenda more and more every day. Although information wars often refer to cyber attacks, the use of information as a weapon has a wider scope. Information that will polarize societies of provoke conflicts also has the role of a weapon of war. Because, wars need social support and the way to do this is to provide reasons to legitimize wars. Therefore, against the use of information as a war tool, a precaution should be taken for information that will feed the war for a lasting peace. Due to the power that social media has gained today, the necessity of measures to be taken in this regard has becaome much more important. However, due to the fact that information is a tool with its own characteristics, the measures to be taken in this regard cannot be considered as a disarmament problem. Contemporary approaches, emphasizing that peace in general cannot be merely a question of disarmamnet, offer a remerkable perspective on how peace is possible. The importance of the demand for peace and the social response to war cannot be denied, especially in democratic societies. In this article, it will be tried to show what kind of attitude can be taken in the face of information wars by presenting some basic approaches to how eternal peace is possible. At the end of the article, the importance of individuals having an epistemic education against misleading and manipulative information will be emphasized due to the polarizing effects of information on societies.Keywords
Information, War, Peace, Polarization

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri