Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İletişimin Bir Başka Boyutu “Sanal Dünyada Metaverse Örneği”
(Another Dimension of Communication “The Metaverse Example in the Virtual World )

Author : Ensar LOKMANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 22-33
    


Summary

İnternetin doğusuyla 1990 yıllardan başlayarak sosyal ağların gelişmesi, arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve günümüzde ki gerçek dünyadan sanal dünyaya kadar dijital dönüşüm birçok alanda olmuştur. Sanal evrendeki bu gelişmeler gerçek ve tüzel kişilerin dijital platformlarda etkileşimi sağladığından son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. İnternette yazılanları okumak olarak algıladığımız web 1.0 ile başlayan dijitalleşme süreci Web 2.0 ile içerik üretmek takip etti hatta bu dönemde blogerlar, youteberlar, influserlar yaygınlaşmıştır. Web 3.0 ile herhangi aracı (Twitter, Facebook , Instagram vb) olmadan, merkeziyetiz bir platform hedeflenmiştir. Bu gelişme ile sadece internetten yararlandığımız değil internetin içinde yaşama imkanı sunan sanal ama bir o kadarda gerçek bir evren doğmuştur. İnsanlar “meta” ve “evren” kelimelerinin birleşiminden oluşan metaverse olarak adlandırılan bu evrenlerden kendine uygun olanı seçerek internet ortamında farklı teknolojileri birleştirerek arazi alıp, alış veriş yapmakta, oyun oynamakta, kendi tasarımını yapmakta ve sosyalleşmektedir. XR Teknolojisi ile genişletilmiş gerçeklik olarak adlandırılan metaverse bilgisayar tabanlı ve giyilebilir teknolojidir. Bu sebeple metaverse dünyasını uygulayabilmek için kullanılan araçlar hafif, erişimi kolay ve taşınabilir olması ayrıca bu sistemi kullanacak olan kişininde teknolojik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Zamanla internette büyüyen bireyler oluşmakta bu “dijital yerliler” geleceğin iş adamı, öğretmeni, avukatı, doktoru olacaklar ve tüm hayatlarında bu teknolojik yenilikleri hayatlarına aktaracaklardır. Bu çalışmada; Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler ile dijital avatarlar aracılığıyla hayatımıza giren metaserve ile boş zamanların aktif ve zevkler geçirilmesi olarak değerlendirmek dışında gerek sosyal ilişkilerde ve iletişimlerde sanal bir kültür sunması ile etik, sanal ortamda oluşturulan kimliklerin gizlilik kontrolü ile veri gizliliğini ve gerekse internet kullanımından kaynaklı fiziksel, zihinsel bozukluklara sebebiyet verdiği değerlendirilerek bunların en aza indirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.Keywords
Dijital İletişim, Metaverse, Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik

Abstract

Starting from the 1990s with the birth of the Internet, the development of social networks, augmented reality applications and digital transformation from the real world to the virtual world today have developed in many areas. These developments in the virtual universe have gained great importance recently as they enable real and legal persons to interact on digital platforms. The digitalization process that started with web 1.0, which we perceive as reading what is written on the internet, was followed by producing content with Web 2.0, and even bloggers, youtubers, influencers became widespread in this period. With Web 3.0, a decentralized platform is aimed without any intermediaries (Twitter, Facebook, Instagram, etc.). With this development, a virtual but also a real universe was born that not only makes use of the internet, but also offers the opportunity to live in the internet. People choose the most suitable one among these universes, which is called the metaverse, consisting of the combination of the words "meta" and "universe", and combine different technologies in the internet environment to buy land, shop, play games, make their own designs and socialize. Over time, individuals who grow up on the Internet are formed, and these "digital natives" will become the businessmen, teachers, lawyers, doctors of the future and will transfer these technological innovations to their lives throughout their lives. Metaverse, called augmented reality with XR Technology, is a computer-based and wearable technology. For this reason, the tools used to implement the metaverse world should be light, easy to access and portable, and the person who will use this system should have technological knowledge In this study; Metaserve, which came into our lives through the developments in information processing technologies and digital avatars, provides a virtual culture in social relations and communications, apart from evaluating it as an active and enjoyable leisure time. It is evaluated that it causes malfunctions and solutions are offered to minimize them.Keywords
Digital Communication, Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri