Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PETER VOULKOS SERAMİKLERİ: MALZEMEDEN KAÇIŞ OLMADIĞINDAN BİÇİME KAÇIŞ
(PETER VOULKOS CERAMICS: ESCAPE INTO FORM AS THERE IS NO ESCAPE FROM MATERIAL )

Author : Hayati ÇİL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 14-21
    


Summary

Seramik sanatı ve tasarımının medeniyet sürecinde insanlığın sanat ve zanaat üretiminin başını çektiği düşünülmektedir. Geçmişi bu denli birikimli olan seramik, dolayısıyla izleyici okumasında yer etmiş kalıcı bir anlama sahiptir. Bu durum, seramiğin ilkelden bu yana bir bakıma varlığını borçlu olduğu eşya tabiatından ileri gelmektedir. Tarihsel olarak seramiğin imgesel ve obje karakteristiği ve buna bağlı anlamı ilkel ihtiyaçlarla şekillenen, yaşama yardımcı işlevsel malzemelere, bu bakımdan da eşyaya dönüşen bir süreç izler. Bu anlamda seramik izleyici zihninde seramiğin ilişkilendirildiği eşya karakteristiğiyle ilgili kültürlerarası bir düzgü oluşturmuştur. Bu bağlamda seramik sanatı özelinde malzemenin ve geleneksel nesne üretiminin getirisi işlevsel biçim göstergebilimsel bir ifadeye de kavuşmaktadır. Özelikle 1960 sonrası değişen sanatsal anlatım ve iyiden iyiye parçalanan geleneksel sanat anlayışı karşısında seramik sanatının bu atmosferin sultasından disiplinin işlevsellikle ilgili kendi iç çatışmasıyla geçtiği görülür. Seramik sanatçısı ya da malzeme olarak seramiği yeğleyen, sanat objesi üretiminde seramik teknolojisini kullanan sanatçılar, seramiğin geleneksel kodlarından sıyrılmayı ve öznel sanat yaratılarını disiplinin karakterini oluşturan malzemeye sadık kalarak ortaya koymayı ancak biçime dair yürüttükleri pratiklerle mümkün kılmışlardır. Bu anlamda sanat pratiği ele alınan Peter Voulkos’un seramik biçime müdahalesinde biçimde uyguladığı kesme, ekleme, delme, asamblaj gibi işlevi ortadan kaldıran, işlev ve onun getirisi kullanılabilirlik gibi önceden belirlenmiş, kanıksanmış durumunun dışında, işlevsel bağlamından kopararak ve sezgisel biçimlendirme anlayışıyla soyut dışavurumcu tavrı incelenmiştir.Keywords
Seramik Sanatı, Peter Voulkos, Çağdaş Sanat

Abstract

It is thought that the art and design of ceramics led the art and craft production of humanity in the civilization process. Ceramics, which has such a rich history, has a permanent meaning that has taken its place in the audience's visual reading. This situation arises from the nature of the goods to which ceramics has owed its existence since primitive times. Historically, the imaginary and object characteristics of ceramics and the meaning associated with it follow a process that is shaped by primitive needs, turning into functional materials that help life, and in this respect, into goods. In this sense, ceramics created an intercultural code in the minds of the audience regarding the characteristics of the goods with which ceramics is associated. In this context, the return of the material and traditional object production in the art of ceramics also gains a functional form semiotic expression. Especially in the face of the changing artistic expression and the traditional understanding of art, which was falling apart after 1960, it is seen that the art of ceramics passed over this atmosphere with the discipline's own inner conflict regarding functionality. Ceramic artists or artists who prefer ceramics as a material and use ceramic technology in the production of art objects have made it possible to get rid of the traditional codes of ceramics and to reveal their subjective art creations by being loyal to the material that forms the character of the discipline only through the practices they carry out regarding form. In this sense, Peter Voulkos, whose art practice is discussed, has an abstract expressionist attitude that eliminates functions such as cutting, adding, drilling and assemblage, which he applies in his intervention to ceramic form, apart from the predetermined and taken-for-granted situation such as function and usability, by breaking it off from its functional context and with an intuitive understanding of shaping examined.Keywords
Ceramic Art, Peter Voulkos, Contemporary art

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri