Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMANYA’YA TÜRK GÖÇÜ SERÜVENİ VE EĞİTİM SORUNLARINA ELEŞTİREL BAKIŞ
(THE EXPERIENCE OF TURKISH MIGRATION TO GERMANY AND A CRITICAL OVERVIEW OF THE EDUCATIONAL ISSUES )

Author : İlyas ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 382-393
343    164


Summary

“Gurbet acı Vatan “ Almanya’ya yaklaşık altmış yıl önce yoğun bir şekilde göç eden Türk vatandaşlarımız, içinde sakladıkları bu duygu ile yaşamışlar ve birçoğu da hala yaşamaktadır. İnsanlarımız sadece gurbet yükünü taşımakla kalmamış, zamanla oluşan sosyal ve kültürel sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu sorunların başında eğitim konusundaki eksikliklerinin beraberinde getirdiği sosyal uyumsuzluklar gelmektedir. Bu çalışmada, göç sonrası Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin sorunları yanında, anadil edinimi konusundaki açmazlıklar ve sosyal problemler irdelenecektir. Gençlerin uyum sağlamaktaki sorunlarının başında Almancaya ve kendi anadillerine yani Türkçeye tam olarak vakıf olamayışları geliyor. Başladıkları okulları bitirmemiş olmak; akabinde iyi bir iş sahibi olamamak, aileye bağımlı olmak, Türk gençlerini giderek bir çıkmaza ve bunalıma sürüklemektedir. Oysa Avrupa’da yetişen ve yaşayan Türk gençleri zekâlarını kullandıkları ve kendilerine fırsat verildiği takdirde, en verimli ve üretken yerlere gelebilecek yeteneğe sahiptirler. Bu yeteneklerini bugün çeşitli sektörlerde göstermektedirler. Göçmen Türk gençlerinin başarı yolunu bulabilmeleri için, öncelikle aileler bilinçli bir şekilde onları yönlendirmeli ve bu konuda (Baş)konsolosluklardan ve STK’dan destek görmelidirler. Çalışmamızda bu konular irdelenmektedir. Diğer taraftan, buradaki görüş ve değerlendirmelerim büyük ölçüde Almanya gözlemlerime ve deneyimlerime dayanmaktadır.Keywords
göç, eğitim sorunları, anadil, Türkçe, Almanca, işsizlik

Abstract

Turkish citizens who heavily migrated to Germany approximately sixty years ago lived in the feeling of “the bitterness of homesickness” and many of them still experience that feeling. They not only carried the burden of homesickness but also had to struggle with the social and cultural problems that have arisen over time. And the social discrepancies due to the deficiencies in education are among the primary problems. This study scrutinizes the problems of Turkish young people living in Germany after migration as well as their difficulties in the acquisition of the mother language and their social problems. The problems such as failing to graduate from the schools they started, failing to have a good job in the future and being dependent on the family (unemployment) drag Turkish young people increasingly into a deadlock and depression. This situation pushes them out in the society and causes them to become an irritable youth. Both German and Turkish societies are disturbed by this negative process. However, Turkish young people who grow up and live in Europe have the talent to advance to the most efficient and productive positions in case they use their intelligence and they are given the opportunity. Today, they show their talent in various sectors. In order for the Turkish migrant youth to be able to find a way to succeed, their families must first consciously guide them, and they should be supported by consulates (general) and NGOs. These topics are discussed in this study. On the other hand, the opinions and reviews stated here are based on my own experience and observation in Germany.Keywords
Migration, educational issues, mother language, Turkish, German, unemployment

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri