Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Muhalefet Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: Scopus ve WoS Veri Tabanlarının Karşılaştırması
(Bibliometric Analysis of the Organizational Dissent Studies: Comparison of Scopus and WoS Databases )

Author : Saniye HAYDAROĞLU  ; Esra Cengiz Tırpan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 34-51
    


Summary

Ulusal ve uluslararası alan yazında örgütsel muhalefet kavramına olan ilgi hızla artmaktadır. Yapılan bu çalışma ile de örgütsel muhalefet kavramı hakkında yapılan yayınların ne durumda olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Scopus ve WoS veri tabanlarında yer alan örgütsel muhalefet çalışmaları birlikte incelenmiş, veri tabanları arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğu VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Örgütsel muhalefet alanında yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla ilk arama 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Scopus’ta 70 WoS’ta ise 71 yayına ulaşılmıştır. Örgütsel muhalefet kavramı açısından veri tabanlarında yer alan yayınların araştırma soruları bakımından benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, örgütsel muhalefet ile ilgili yayınlar 1985-2021 yılları arasında dağılım göstermektedir. En çok yayın yapılan ülkelerin sırasıyla; Amerika, Türkiye ve Finlandiya olduğu görülmektedir. Communication Research Reports, en çok yayın yapılan dergidir. En çok yayın yapan yazarlar sırasıyla; Garner J.T., Kassing J. W. ve Croucher S. M.’dir. Buna karşılık en çok atıfta bulunulan yazarlar ise, Kassing J. W., Garner J.T. ve Avtgis T. A.’dır. Örgütsel muhalefetle birlikte kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde ise en çok tekrar eden kelimelerin sırasıyla; “employee voice”, “dissent” ve “whistle-blowing” olduğu tespit edilmiştir. İki veri tabanı arasında ortaya çıkan tek farkın, veri tabanlarının kullandıkları konu başlıkları açısından olduğu görülmektedir.Keywords
Örgütsel muhalefet, Bibliyometrik analiz, Scopus, WoS

Abstract

The interest in the concept of organizational dissent is rapidly increasing in national and international literature. This study, it is aimed to determine the status of the publications on the concept of organizational dissent. For this purpose, organizational dissent studies in Scopus and WoS databases were examined together, and the similarities and differences between the databases were analyzed using VOSviewer software. The first search was carried out on March 16, 2022, in order to identify the studies in the field of organizational dissent. 70 publications were reached in Scopus and 71 publications in WoS. In terms of the concept of organizational dissent, it has been determined that the publications in the databases show similarities in terms of research questions. According to the research findings, publications on organizational dissent are distributed between the years 1985-2021. In order of the countries with the most publications, there are USA, Turkey and Finland. Communication Research Reports is the journal with the most publications. The authors with the most publications are respectively; Garner J.T., Kassing J.W., and Croucher S.M. In contrast, the most cited authors are Kassing J.W., Garner J.T. and Avtgis T.A. When the keywords used with organizational dissent are examined, the most repetitive words are; it has been determined that there are "employee voice", "dissent" and "whistle-blowing". It is seen that the only difference between the two databases is in terms of the topics used by the databases.Keywords
Organizational dissent, Bibliometric analysis, Scopus, WoS

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri