Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Review of NORM distribution and behaviors in produced water from oilfield industries
(Review of NORM distribution and behaviors in produced water from oilfield industries )

Author : Hamza NACER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 266-275
    


Summary

Doğal olarak oluşan radyoaktif materyalin (NORM) kayda değer konsantrasyonuna göre, doğal olarak oluşan radyoaktif materyalin (NORM) kayda değer konsantrasyonuna göre petrol çıkarma işleminden kaynaklanan zararlı bir atık olarak kabul edilen üretilen su, düzenli olarak yakındaki alanlara atılmakta ve sonuç olarak çeşitli yollarda NORM'a maruz kalma olasılığını artıran çevresel kontaminasyonda. Bu makale, önceki raporlardan elde edilen petrol sahası faaliyetleriyle bağlantılı olarak üretilen suda rapor edilen NORM'nin kapsamlı bir incelemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki petrol sahalarındaki NORM değerlerinin karşılaştırılması, petrol çıkarma operasyonlarıyla ilişkili radyonüklid davranışlarının canlı bir şekilde anlaşıldığını göstermektedir. Sonuçlar, Radyum izotoplarının üretilen suda en bol bulunan radyonüklidler olduğunu, özellikle Radyum-226'nın, U-238 ve Th-232'nin aktivite konsantrasyonlarının suda düşük olmasıyla dikkat çekici olduğunu göstermektedir. Petrol çıkarımı artıyor, bu da insan sağlığı için gerçek bir endişe olan daha fazla üretilen suyun bertaraf edilmesine yol açıyor, bu nedenle üretilen suyun bertaraf edilmek yerine en aza indirilmesi ve diğer yönetim yöntemlerine odaklanmak için derinlemesine bir çalışma yapılması önerilir. Ayrıca, IAEA ve diğer çevre koruma kurumları tarafından belirlenen önerilen standarda uyularak NORM atığı ve etkisi en aza indirilebilir.Keywords
Çevre kirliliği, NORM, İnsan maruziyeti, Üretilen su, Radyasyon riskleri.

Abstract

According to the noteworthy concentration of naturally occurring radioactive material (NORM), produced water that is considered a damaging waste resulting from the oil extraction process according to the noteworthy concentration of naturally occurring radioactive material (NORM), is regularly disposed into nearby areas, resulting in environmental contamination that raises the possibility of human exposure NORM in various pathways. This paper purposes to provide an extensive examination of the NORM reported in produced water linked with oilfield activities from previous reports. The comparison of NORM values in oilfields around the world demonstrates a vivid understanding of radionuclide behaviors associated with oil extraction operations. The results illustrate that Radium isotopes are the most radionuclides abundant in produced water, especially Radium-226, activity concentrations of U-238 and Th-232 were remarkable to be low in the water. Oil extraction is increasing, leading to more produced water being disposed of, which is a real concern for human health, so a depth study is recommended to focus on minimization and other management methods of produced water instead of being disposed of. Furthermore, the NORM waste and its influence could be minimized by obeying the recommended standard set by IAEA and other environmental protection agencies.Keywords
Environment contamination, NORM, Human exposure, Produced water, Radiation risks.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri