Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALEVÎLİK VE BEKTAŞÎLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
(HİSTORİCAL DEVELOPMENT OF ALEVISM AND BEKTASHISM )

Author : Burcu Erdem YILDIRIM  & Yunus Emre TANSÜ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 297-311
443    411


Summary

Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinde sosyal yapının önemli radikal bir parçası olan Alevî-Bektaşî zümre tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde kendilerini ifade etmeye çalışmışlardır. Bu ifadeler zaman zaman devlete karşı ortaya çıkan isyanlarla beraber, bazen de sözlü ve yazılı eserlerde kendini göstermiştir. Kaygusuz Baba (Abdal) Alevî-Bektaşî geleneğinin önemli bir şahsiyeti olmakla beraber, içerisinde bulunduğu sosyal çevrenin izahını eserlerinde yapan bir Alevî-Bektaşî şairidir. Alevî-Bektaşî inanışı ve yaşantısı hakkında geniş bilgiler verilen Budalanâme’de Allah’a ulaşmak için neler yapılması gerektiği öğütlerle ifade edilmiştir. Tarikat ve tarikat ehli için geniş bilgiler sunan bu eser hadisler ve Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle desteklenmiştir. Eser aynı zamanda tarihi şahsiyetler ve peygamberlerin hayatları hakkında da geniş bilgiler vermektedir.Keywords
Alevilik, Bektaşilik, Kaygusuz Abdal, Budalanâme

Abstract

The Alewi-Bektashi population, being an important and radical section of the social structure within the states of the Seldjuks, Ottomans and modern Turkey, have through their history always tried to express themselves. This expression could from time to time take the form of rebellion against the central authority, but also the form of oral and written litterary and intellectual outcome. As one of the key fellows of the Alewi-Bektashi tradition, Kaygusuz Baba (Abdal) is an important poet, a poet expressing and explaining the social environment within that same tradition. In his work ‘Budalanâme’, a work rich of information about the ways and beliefs of Alewi- Bektashis, he tells us about the path to God. This is a work which gives ample information about Religious Order (Tariqa) and benefitting knowledge to its followers, a work enforced with different Hadith and Ayah from the Holy Qoran. The work gives also ample information about the lives of prophets and other historical figures.Keywords
Alawi, Bektashi, Kaygusuz Abdal, Budalanâme

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız yayınlanmıştır.     MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mayıs sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mayıs tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri